Tartós Befektetési Számla

tbsz

Szeretne kamatadó mentesen befektetni

Használja ki az Aegon Tartós Befektetési Számla előnyeit!

Mi az Aegon Tartós Befektetési Számla?

Az Aegon Tartós Befektetési Számla az Aegon Alapkezelőnél vezetett értékpapírszámlán (például Aegon Online Befektetési Számlán) belül létrehozott alszámla, melyen elhelyezett befektetések hozamára – a tartás időtartamától függően – kedvezményes adózási szabályok érvényesek.

Mik az előnyei?

  1. A gyűjtőévet követő 3. év végéig megtartott számlán elért hozam után 15% helyett kedvezményes, 10% kamatadó fizetendő. A gyűjtőévet követő 5. év végéig megtartott befektetések hozama adómentes.
  2. 2017-től a hozamot egészségügyi hozzájárulás (EHO) sem terheli.
  3. Ha már van Aegon Online Befektetési Számlája, akkor Aegon Tartós Befektetési Számláját néhány kattintással létrehozhatja.

 

Az Aegon Tartós Befektetési Számla működése

Számlanyitás

Aegon Tartós Befektetési Számlát (TBSZ számla) az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelőnél értékpapírszámlával (pl. Aegon Online Befektetési Számla) rendelkező ügyfelek nyithatnak. A TBSZ számla megnyitható ügyfélszolgálati irodában, közvetítőnél, vagy az Aegon Alapkezelő Online Ügyfélszolgálatán.

A számla megszüntetése

A TBSZ számla bármikor, akár a gyűjtőévben is megszüntethető.* A számlán található befektetési jegyek átkerülnek az Ügyfél főszámlájára. A TBSZ számlán elért jövedelemről az Aegon Alapkezelő igazolást állít ki, a kamatadót az Ügyfélnek ezen igazolás alapján kell bevallania és megfizetnie. A TBSZ számláról más formában pénzt, vagy befektetési jegyeket kivonni (a 3. lekötési év végén kezdeményezhető részkivéttől eltekintve) nem lehet.

Gyűjtőév:

A TBSZ számla megnyitása évének utolsó napjáig van lehetőség a számlára történő befektetésre. A befektetési jegy vásárlás az Ügyfél főszámláján rendelkezésre álló pénz fedezetből történhet, a TBSZ számla cél számlaként történő megjelölésével. A gyűjtőévet követően már nincs lehetőség további befizetésre, de évente nyitható új TBSZ számla.

3 éves lekötési időtartam

Három éven belüli megszüntetés esetén az egyébként is alkalmazandó 15% személyi jövedelemadó (kamatadó) terheli a TBSZ számlán elért hozamot.

Részkivét lehetőség a 3. lekötési év végén

A 3. lekötési év végéig az Ügyfél nyilatkozhat befektetéseinek részleges, vagy teljes felszabadításáról, utóbbi esetben mindez együtt jár a TBSZ számla megszüntetésével. A számlán elért hozamot – a részkivét arányában – 10% kamatadó terheli. A részkivét által nem érintett befektetésekre vonatkozóan az Ügyfél TBSZ számlája meghosszabbításra kerül.

Amennyiben az Ügyfél nem nyilatkozik részleges, vagy teljes kivétről, TBSZ számlája automatikusan meghosszabbításra kerül a következő két naptári évre vonatkozóan.

4. és 5. lekötési év

Ha az Ügyfél a 4. vagy az 5. lekötési év folyamán szünteti meg TBSZ számláját, akkor a számlán elért hozam után kedvezményes, 10% kamatadó fizetendő.

Amennyiben az Ügyfél az 5. év végéig megtartja TBSZ számláját, úgy az 5. év elteltével kamatadó mentesen jut befektetéseihez és azok hozamához.

A TBSZ meghosszabbítása

A futamidő lejárata után dönthetünk a számla meghosszabbítása mellett. Eddig csak úgy hosszabbíthattuk meg, ha a számlán lévő összeghez nem nyúltunk hozzá. Ez 2017-től úgy változott meg, hogy ha akarunk, bármennyit kivehetünk a hosszabbítás előtt, ha legalább 25 ezer forint bennmarad a számlán.

A TBSZ hordozása

TBSZ számla hordozása esetén Társaságunk, az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. érintett transzfert az alábbi számlákra várja:

  • Forint átutalások (HUF): UniCredit Bank, 10918001-00000003-02093038
  • Euró átutalások (EUR): UniCredit Bank, 10918001-00000003-02093014 (IBAN: HU54 1091 8001 0000 0003 0209 3014, BACXHUHB)
  • Amerikai Dollár átutalások (USD): Citi Bank, 10800007-08363064 (IBAN: HU34 1080 0007 0836 3064 0000 0000, CITIHUHX)
  • Értékpapír transzferek: Keler Zrt., 0550/000001

Társaságunk kizárólag Aegon értékpapírokat [pénzügyi eszközöket] fogad az Ügyfelek TBSZ értékpapír számláján, egyéb értékpapírok [pénzügyi eszközök] esetén a lekötési átutalást megelőzően az értékpapírt [pénzügyi eszközt] értékesíteni kell, és mint pénzeszközt kell átutalni.

*a TBSZ számla megszüntetésének díja 5.000;- Ft

Készítette az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank

A tájékoztatás nem teljes körű. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében kérjük, tanulmányozza a tartós befektetési szerződéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat – különös tekintettel az SZJA tv. előírásait -, NAV állásfoglalásokat, valamint Társaságunk Üzletszabályzatát és a kapcsolódó hirdetményeket. A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztatásnak minősülnek és nem tekinthetők adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve a dokumentumban található adatok esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám