Számlaszámok

szamlavezetesi-dijak

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk segítő tájékoztatást nyújtani az értékpapírszámlájával kapcsolatos tranzakciókhoz.

Az Alapkezelő honlapján is megtalálható pénzforgalmi számlaszámokra*, csak az online értékpapírszámlán előzetesen rögzített saját nevére illetve (amennyiben van) meghatalmazottja nevére szóló bankszámlaszámról tudunk beutalásokat elfogadni és az értékpapír számláján jóváírni.

Az Ön értékpapírszámlájához kapcsolódó bankszámlaszám rögzítéséhez kérjük, küldje el saját nevére – illetve amennyiben van értékpapírszámlájához bejelentett meghatalmazottja, a nevére – szóló bankszámlakivonatának másolatát ügyfélszolgálati munkatársaink részére az alábbi e-mail címre:

alapkezelo@aegon.hu

Az utalás közlemény rovatában kérjük minden esetben tüntesse fel, az értékpapírszámlájához tartozó nyolcjegyű ügyfélazonosítóját, mert a jóváírás csak e feltétel megléte mellett teljesülhet.

 

Tájékoztatjuk, hogy Revolut és Transferwise szolgáltató bevonásával végzett átutalásos be- és kifizetéseket nem tudjuk végrehajtani belső szabályzatainknak és 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően. Revolut és Transferwise szolgáltatótól beérkezett utalásokat Társaságunk visszafordítja a küldő számlaszámára.

284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól előírja:
15. § (2) * A számla felett rendelkezni jogosult az ügyfélszámláról – törvény eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet átutalást.

A törvény különbséget tesz pénzintézet és pénzforgalmi szolgáltató közt. A két szolgáltató tevékenysége nem azonos, ellenőrzésük és felügyeletük sem azonos intézmények alá tartozik illetve nem azonos jogszabályok határozzák meg a működésüket.

Revolut és Transferwise nem minősülnek pénzforgalmi szolgáltatónak.

 

Az Aegon Alapkezelő lakossági és kisvállalati ügyfeleinek átutalásait, illetve értékpapír transzfereit az alábbi számlákra várja:

Bank neve Devizanem Bankszámlaszám
UniCredit Bank HUF 10918001-00000003-02093038
UniCredit Bank EUR 10918001-00000003-02093014
IBAN: HU54 1091 8001 0000 0003 0209 3014, BACXHUHB
Citi Bank USD 10800007-08363064
IBAN: HU34 1080 0007 0836 3064 0000 0000, CITIHUHX

Az Alapkezelő különböző devizanemek közötti átváltási tevékenységet nem folytat, ezen átváltások minden esetben a számlavezető bankunk oldalán történnek.

A különböző devizanemek közötti átváltások a számlavezető bankunk mindenkori kondíciós listájának megfelelően kerülnek elszámolásra, így ezen tranzakciók kapcsán kizárólag a számlavezető bankunk tud Ügyfeleinknek tájékoztatást nyújtani.

Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a különböző devizanemek közötti átváltások kapcsán valamint az átutalást vagy transzfert végző hitelintézet vagy más szervezet hibájából – ideértve az átutalási késedelemből adódó árfolyamveszteséget is – az Ügyfélnél esetlegesen keletkezett veszteségért. Az átváltás árfolyamkockázata minden esetben az Ügyfelet terheli.

 

Értékpapír transzferek: Keler Zrt., 0550/000001

Kérjük, hogy a beazonosíthatóság érdekében a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél-azonosítóját!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy értékpapírtranszfer esetén Társaságunk kizárólag Aegon befektetési jegyeket tud fogadni.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám