Előzetes tájékoztatás az Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alap átalakulásáról

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Befektetőinket, hogy az Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja a közeljövőben Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap néven, új befektetési politikával és új devizás sorozatokkal kibővülve lesz elérhető mind intézményi, mind lakossági Befektetőink számára.

A tájékoztatás célja

Jelen tájékoztatás célja az, hogy az Alapkezelő információt nyújtson a befektetési jegy tulajdonosoknak az Alap tervezett átalakulásának indokáról és feltételeiről, ezzel is segítve, hogy az átalakulással kapcsolatban a megfelelő döntést tudják meghozni.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy e tájékoztatás előzetes tájékoztatásnak minősül, melyet az Alapkezelő az Alap dokumentumainak MNB engedélyezését megelőzően bocsát rendelkezésre.

Miért kerül sor az átalakulásra?

Az Aegon Alapkezelő hisz abban, hogy nyereség realizálható a tradicionális hozam-kockázat keretrendszeren túlmutató értékek mentén. ESG (environmental, social, governance) témájú befektetési alapunk a fejlődő gazdaságok GDP növekedéséből kíván részesülni a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kritériumok figyelembevétele mellett. A pénzügyi tényezők elemzése mellett a portfólió menedzserek több párhuzamos elvárást is figyelembe véve az egyes vállalatok ESG szempontok szerinti megfelelését is vizsgálják majd, mint a fent említett környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorokat.

Hogyan változik az Alap befektetési politikája az átalakulást követően?

Az Alap átalakulása lehetőséget biztosít az Alapkezelő számára, hogy szélesebb értékrend mentén működtesse tovább az Alapot. Teszi mindezt úgy, hogy az átalakulást követően, az Alap ÁÉKBV (UCITS) irányelvnek megfelelve a lakossági befektetési alapokra vonatkozó még szigorúbb, egységes európai szabályok követése a befektetők érdekeit az eddigieknél is jobban
szolgálja.
Az Alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapként elérhetővé válik külföldi befektetők számára is, mely az Alap méretének növekedését eredményezheti, amiből előnyt élvezhetnek a
hazai befektetők is, hiszen költséghatékonyabban tud működni az Alap.

Az Alap átalakulásának feltételei

Az Alapkezelő nem támaszt feltételt az átalakuláshoz. Az átalakulás jogszabályi feltétele, hogy az Alapkezelő köteles az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó módosított tájékoztatót készíteni, és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alap az átalakulás engedélyezése, azaz a módosított tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyása esetén, a jelen tájékoztatóban az átalakulás napjaként meghatározott időpontban alakul át. Az Alap befektetőit nem terheli semmilyen költség közvetlenül az átalakulással kapcsolatban.

Díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség biztosítása

Az Alapkezelő a Felügyelet átalakulásra vonatkozó engedélyének megszerzését követően az átalakulás tényét és alapvető feltételeit tartalmazó átalakulási közleményt teszi közzé. Az átalakulási közlemény közzététele és az átalakulás napja közti időszakban legalább 30 napos időtartam áll rendelkezésre, hogy a befektetők kérhessék befektetési jegyeik külön díj- és jutalék felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az átalakulás napján elszámolandó. A díj- és jutalékmentes visszaváltási periódus kezdőnapja az átalakulási közzététel napja, utolsó napja pedig az átalakulást megelőző forgalmazási nap. Azon befektetőknek, akik fenn kívánják tartani befektetésüket, nincs teendőjük az Alap átalakulásával kapcsolatban.

Az alap kockázati besorolása nem változik.

Az alap referencia indexe az átalakulást követően 100% MSCI Emerging Net Total Return USD Index lesz.

Jelen dokumentum nem értelmezhető a Befektetők részére nyújtott befektetési tanácsként.
Kérjük, hogy döntését a jóváhagyott Tájékoztató és Kezelési Szabályzat ismeretében, a kockázatok felmérésével, saját kockázatviselő képességének figyelembevételével hozza meg.

 

Budapest, 2019. október 15.

 

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám