Hirdetmény „extra hozam” meglévő Ügyfelek részére akcióról

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2021. november 30. és 2022. január 31. között „extra hozam” címmel akciót hirdet. Az akcióban való részvétel alapfeltétele, hogy a meghirdetett akciós időszakon belül kerüljön sor a hirdetményben meghatározott növekményi összeghatárt elérő pénzösszegnek az ügyfélszámlára történő befizetésére és annak teljes befektetésére az akcióban szereplő valamely befektetési alap(ok)ra.

Az akció részletes feltételei:

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. extra bónuszt fizet az akcióban részt vevő Ügyfeleinek az alábbi feltételek mellett:

  • Az akció kizárólag azon Ügyfelekre vonatkozik, akik Prémium kondíciós csomagra jogosultak. Ügyfél azonosítójuk AEPREM fiókkóddal kezdődik.
  • Az akció kizárólag azon Ügyfeleinkre vonatkozik, akik 2021.november. 30. előtt rendelkeztek online értékpapír számlával az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél (a továbbiakban Aegon Alapkezelő).
  • A bónusz összegének vetítési alapja az Ügyfél Aegon Alapkezelőnél vezetett értékpapír-számláján a hirdetményben megjelölt Aegon Befektetési Alapokba fektetett, 2022. február 1.– 2023. január 31. közötti átlagos értékpapír-állománya. A bónusz feltétele, hogy a fenti módon kiszámított átlagos az értékpapír –állomány vetítési alapja (továbbiakban növekmény) átlaga elérje, vagy meghaladja a 250 millió Ft-ot.
  • Az extra hozam mértéke 0,5%, amennyiben az állomány növekmény átlaga eléri a 250 millió forintot, de nem éri el az 500 millió forintot.
  • Az extra hozam mértéke 1%, amennyiben az állomány növekmény átlaga eléri vagy meghaladja az 500 millió forintot.
  • A bónusz összegének vetítési alapja az Ügyfél Aegon Alapkezelőnél vezetett értékpapír-számláján 2021.november 30-i értékpapír-állományhoz viszonyított növekménye. Az értékpapír-állományba csak az alábbiakban kijelölt Aegon befektetési alapok befektetési jegyei számítanak bele. Az akcióban lakossági sorozatok HUF, EUR és USD devizákban vásárolhatók meg. Más Aegon befektetési alapokban tartott összegek nem képezik a kalkuláció alapját.
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Aegon PrémiumExpert Alapokba Fektető Részalap
Aegon PrémiumDynamic Alapokba Fektető Részalap
Aegon PrémiumEverest Alapokba Fektető Részalap
  • A hozam jóváírása 2023-ban, február hónap ötödik forgalmazási napján történik meg.  A jóváírás az Ügyfél számláján Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap formájában, a piaci értéket a kifizetést megelőző hónap, záró befektetési jegy árfolyama alapján számítva történik meg.

 

Budapest, 2021.11.30

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám