„Elengedtük a díjakat. Sőt, most mi fizetünk!” számlanyitási akcióról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2013. december 1. és 2014. március 31. között „Elengedtük a díjakat. Sőt, most mi fizetünk!” címmel számlanyitási akciót hirdet.
Az akció részletes feltételei:

  1. Az akcióban való részvétel feltétele, hogy a leendő ügyfél, vagy közeli hozzátartozója* a számlanyitási szerződés megkötésének időpontjában a magyarországi Aegon-csoport vállalatainál élő biztosítási, hitel, nyugdíjpénztári vagy egyéb ügyfélszerződéssel rendelkezzen.
  2. Az akció kizárólag új ügyfelekre vonatkozik, 2014. március 31-ig az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt-nél (a továbbiakban Aegon Alapkezelő) történő értékpapírszámla-nyitás esetén, amennyiben a számlanyitást az ügyfél online kezdeményezte. Online kezdeményezett számlanyitás befejezéséhez szükség van az ügyfél egyszeri személyes megjelenésére az Aegon Alapkezelő ügyfélszolgálati irodáinak valamelyikében.
  3. Új ügyfélnek minősül az a magánszemély vagy közület, aki 2013. november 30-án nem rendelkezett értékpapírszámlával az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt-nél.
  4. A 0,5% bónusz összegének vetítési alapja az Aegon Befektetési Alapokba fektetett, 2014. évi átlagos értékpapír-állomány. A vetítési alapba nem számít bele az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alapba fektetett állomány.
  5. A 0,5% bónusz jóváírása a 2015. évben, legkésőbb az ötödik forgalmazási napon történik.
  6. A jóváírás az ügyfél számláján történhet pénz, vagy azzal megegyező piaci értékű befektetési jegy formájában, az Aegon Alapkezelő döntése szerint. A piaci érték a 2014. decemberi záró befektetési jegy árfolyamok alapján kerül kiszámításra.

*Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685.§ b) alapján közeli hozzátartozók a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám