Az AEGON Russia és IstanBull Részvény Befektetési Alapok P és T sorozatának Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Russia Részvény Alap
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap „P” sorozatú befektetési jegye
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap „P” sorozatú befektetési jegye
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap „T” sorozatú befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
1/2011. számú Igazgatósági Határozat (2011. február 14.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

A befektetési jegyek alapcímlete és ISIN kódja
AEGON Russia („P” soropzat) – 1 PLN – HU0000710157
AEGON IstanBull („P” sorozat) – 1 PLN – HU0000710165
AEGON IstanBull („T” sorozat) – 1 TRY – HU0000710173

PSZÁF határozat száma (AEGON Russia „P” sorozat) KE-III-158/2011.
(AEGON IstanBull „P” sorozat) KE-III-159/2011.
(AEGON IstanBull „T” sorozat) KE-III-159/2011.

PSZÁF határozat kelte
2011. március 30.

A Befektetési jegyek forgalmazásának kezdete
A Nyilvános ajánlattétel és hirdetmény közzétételét követő első forgalmazási nap.
A Befektetési Jegyek forgalomba hozatali ára megegyezik a névértékkel.
Jegyzési eljárás lefolytatására a „P” és „T” sorozatok esetében nem kerül sor.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A forgalomba hozatalra kerülő befektetési jegyek sorozata és típusa A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, „P” és „T” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A „P” sorozatú Befektetési jegyek névértéke 1 PLN, míg a „T” sorozatú Befektetési jegyek névértéke 1 TRY.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza, mely elérhetı az Alapkezelı székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapján www.aegonforgalmazo.hu

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.
Russia “P” sorozat, IstanBull “P” sorozat, IstanBull “T” sorozat

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám