AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP („I” SOROZATA) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE ÉS HIRDETMÉNYE

Alapkezelő:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

 

Forgalmazó:

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

(1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.)

 

Letétkezelő:

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

(1051 Budapest, Bank Center, Szabadság tér 7.)

2013. július 11.


Az Alap neve, típusa

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

 

Az értékpapír megnevezése

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap „I” sorozatú befektetési jegy

 

A befektetési jegy sorozat fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „I” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

AEGON Nemzetközi Részvény („I” sorozat HUF)             HU0000712393

A Befektetési jegyek névértéke 1 HUF.

 

Alapkezelői határozat

2/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. március 6.

Felügyeleti határozat

A Tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap H-KE-III-425/2013. 2013. június 25.

A befektetők lehetséges köre

A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legalább 100 millió forint értékben vásárolnak az „I” sorozatból, vagy az ügyfél „I” sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen, piaci értéken számolva meghaladja a 100 millió forintot.

 

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

A Sorozat forgalmazásának kezdete

Az „I” sorozat forgalmazásának megkezdésére a nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor.

 

A Sorozat üzleti éve

A Sorozat első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2013. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám