AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP („P” ÉS „R” SOROZATA) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE ÉS HIRDETMÉNYE

Alapkezelő:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

 

Forgalmazó:

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

(1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.)

 

Letétkezelő:

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

2013. július 11.

Az Alap neve, típusa

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

 

Az értékpapírok megnevezése

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap „P” sorozatú befektetési jegy

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap „R” sorozatú befektetési jegy

 

A befektetési jegy sorozatok fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „P” és „R” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap („P” sorozat HUF)      HU0000712385

A Befektetési jegyek névértéke 1 PLN.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap („R” sorozat HUF)                 HU0000712278

A Befektetési jegyek névértéke 1 HUF.

 

Alapkezelői határozatok

1/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. február 25.

2/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. március 6.

Felügyeleti határozat

A Tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap H-KE-III-426/2013. 2013. június 25.

A befektetők lehetséges köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

 

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

A Sorozatok forgalmazásának kezdete

A „P” és „R” sorozatok forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor.

 

A Sorozatok üzleti éve

Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2013. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám