Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának, valamint Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumainak módosításáról

 

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) törvényi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, valamint Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumait 2021. július 15-i hatállyal módosítja.

 

A módosítás okai:

  1. Jogszabályi megfelelés
    Az Alap referenciaindexének módosítása: A fenti dátumtól hatályos referenciaindex: 100% MSCI Emerging Markets ESG FOCUS Net Total Return USD Index (Bloomberg ticker: M1CXBLX Index), amely vonatkozásában teljes körűen megadhatók a Közzétételi Rendelet [Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (2019. november 27.)] – továbbiakban SFDR – 8. cikk (1) bekezdés b) pontjában megkövetelt információk.

    Az Alap befektetési politikájának módosítása annak érdekében, hogy az Alap működési tevékenysége során az SFDR 8. cikk szerinti, fenntarthatósági szempontokat előmozdító pénzügyi termékkel kapcsolatos elvárásoknak megfeleljen.

  2. az Alap vagyonkezelési díjának emelése

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap, Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát.

Közzétételünk, továbbá a módosított kezelési szabályzat, tájékoztató és a kiemelt befektetői információk megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az alap forgalmazási helyein, illetve a www.aegonalapkezelo.hu weboldalon.

A módosításokról Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

 

Budapest, 2021. június 15.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám