Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye az AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzatának módosításáról

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) törvényi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Kezelési Szabályzatát a mai napon módosította.

 

A módosítás oka:

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (SFDR) történő jogszabályi megfelelés során, 2021.03.10-én hatályba léptetett szövegrészek közül törlésre kerültek azok a módosítások, amelyek nem feleltek meg a Kbftv. 72. § (4) c) pontjában foglalt kivételszabálynak.

E többletinformációk beépítését az Alapkezelő engedélyezési eljárásban kérelmezi a Felügyeletnél.

A módosításról Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

 

Budapest, 2021. április 30.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám