Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közgyűlési határozatai

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelo Zrt. ezúttal tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/g pontjában eloírt közgyulési határozatokról adandó tájékoztatási kötelezettségének. A Társaság 2006. május 18-án tartott közgyulése az alábbi határozatokat hozta:
1/2006-05-18 sz. határozat

  • A közgyulés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a vezérigazgató beszámolóját a társaság 2005. évi tevékenységérol.
  • A közgyulés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2005. évi éves beszámolóját és kiegészíto mellékleteit, illetve a társaság 3.308.974.000,- Ft eredményét.
  • A közgyulés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fenti eredménybol 2.500.000.000, – azaz Kettomilliárd-ötszázmillió forint összeget a társaság részvényesei között – részvényeik arányában – osztalékként felosztani rendel, míg 808.974.000,- azaz Nyolcszáznyolcmillió-kilencszázhetvennégyezer forint összeget eredménytartalékba helyez.

 

Budapest, 2006. május 23.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelo Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám