Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közgyűlési határozatai

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúttal tesz eleget a 2001. évi CXX. Törvény 395.§ 1/g pontjában előírt közgyűlési határozatokról adandó tájékoztatási kötelezettségének. A Társaság 2008. július 8-án tartott közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2008-07-08.sz. határozat

  • A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az Alapszabály II. fejezet, 2.1 ponttal történő kiegészítését, miszerint a Társaság telephelye: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.
  • A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az Alapszabály IV. fejezetének módosítását, mely értelmében a Társaság tevékenységi köre TEÁOR 2008. szerint:
  • A Társaság főtevékenysége: 66.30’08  Alapkezelés
  • A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az elnök-vezérigazgató beszámolóját a Társaság 2007. évi tevékenységéről.
  • A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2007. évi éves beszámolóját és kiegészítő mellékleteit, illetve a Társaság 4.643.511.000,- Ft adózott eredményét.
  • A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy az eredményből nem rendel el osztalékfelosztást, így 4.643.511.000,- Ft, azaz, Négymilliárd-hatszáznegyvenhárommillió-ötszáztizenegyezer forint összeget eredménytartalékba helyez.

 

Budapest, 2008. július 16.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám