Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közgyűlési határozatai

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúttal tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/g pontjában előírt közgyűlési határozatokról adandó tájékoztatási kötelezettségének. A Társaság 2007. április 18-án tartott közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2007-04-18 sz. határozat

  • A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Vezérigazgató beszámolóját a társaság 2006. évi tevékenységéről.
  • A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2006. évi éves beszámolóját és kiegészítő mellékleteit, illetve a társaság 4.056.454.000,- Ft eredményét.

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fenti eredményből 3.000.000.000, – azaz Hárommilliárd forint összeget a társaság részvényesei között – részvényeik arányában – osztalékként felosztani rendel, míg 1.056.454.000,- azaz Egymilliárdötvenhatmillió-négyszázötvennégyezer forint összeget eredménytartalékba helyez.
Budapest, 2007. április 24.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám