Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közgyűlési határozatai

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúttal tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/g pontjában előírt közgyűlési határozatokról adandó tájékoztatási kötelezettségének. A Társaság 2007. január 22-én tartott közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2007-01-22 sz. határozat

  • A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság visszahívását és az új Felügyelő Bizottsági tagok (dr. Máhig Péter, dr. Nagy László és Gacsai Gábor) kinevezését.
  • A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy az Alapszabályból törlik a TEÁOR 74.14.Üzletviteli tanácsadás megnevezésű tevékenyégi kört.

Budapest, 2007. január 29.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám