Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2011. november 16. napján 14 órakor a Társaság székhelyén megtartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

1/2011-11-16. számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság igazgatóságának új tagjaivá, 2011. november 16-i kezdő hatállyal határozatlan időtartamra az alábbi személyeket választja meg:

Név: Kadocsa Péter az igazgatóság elnöke (üzleti vezérigazgató)
Anyja neve: Hoschek Mária
Lakcíme: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 29/C, I/3a.
Név: Kocsis Bálint igazgatósági tag (operatív vezérigazgató)
Anyja neve: Szakács Etelka Paula
Lakcíme: 1121 Budapest, Lidérc u. 18.
Név: Palyik Andrea igazgatósági tag
Anyja neve: Forgács Mária
Lakcíme: 1147 Budapest, Lőcsei út 20/A. II/8.

A Közgyűlés a Társaság igazgatósága által a személyi jellegű változásokra, illetőleg az igazgatóság tagjai közötti feladatmegosztás módosulására tekintettel módosított új ügyrendet jóváhagyja.

A közgyűlés Hindrik Eggens és Kocsis Bálint igazgatósági tagok által 2011. október 16. napját követően a mai napig tett valamennyi jognyilatkozatot jóváhagyja, az azokban foglalt, vagy azokon alapuló jogosultságokat és kötelezettségvállalásokat a Társaságra kötelező érvényűnek ismeri el.

A közgyűlés elfogadja 2011. november 10. napi hatállyal Dr. Máhig Péter felügyelő bizottsági tag, és 2011. november 8. napi hatállyal Andrew Neil Rithet Fleming felügyelő bizottsági tag lemondását, és a felügyelő bizottság új tagjaivá 2011. november 16-i kezdő hatállyal határozatlan időtartamra az alábbi személyeket választja meg:

Név: Hindrik Eggens
Anyja neve: Metha Dijkema
Lakcíme: Kooikerlaam 14., 2631 SZ, NOOTRORP, Hollandia
Név: dr. Gáti György
Anyja neve: Földvári Olga
Lakcíme: 1141 Budapest, Miskolci út 69.

A közgyűlés dr. Kepecs Gábor felügyelő bizottsági tag megbízatását határozatlan időtartamra módosítja.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2011. július 21. napján kelt jognyilatkozat szerint az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság személyesen eljáró könyvvizsgálójának 2015. november 25. napjáig tartó határozott időtartamra

Személyesen eljáró könyvvizsgáló: Szabó Gergely
Anyja neve: Kiss Zsuzsanna
Lakcíme: 1202 Budapest, Mézes u. 35.
Kamarai nyilvántartási száma: 005676

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvántartási száma az alábbiak szerint megváltozott.

Cégnév: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 001165

A közgyűlés az alapszabály 10.1, 10.2., 11.2, 11.3. és 12.6. pontjait módosítja.

Budapest, 2011. november 18.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám