Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2011. április 27. napján 10 óra 30 perckor a Társaság székhelyén megtartott közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

2/2011-04-27. számú Közgyűlési Határozat
A Közgyűlés a mai napon egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2010. üzleti évéről.

3/2011-04-27. számú Közgyűlési Határozat
A Közgyűlés a mai napon egyhangúlag elfogadja a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, amelyben a Társaság mérlegfőösszege 5.506.810.000,- Ft (azaz ötmilliárd-ötszázhatmillió-nyolcszáztízezer forint), adózott eredménye 2.504.472.000,- Ft (azaz kétmilliárd-ötszáznégymillió-négyszázhetvenkétezer forint). Továbbá a Közgyűlés egyhangúlag akként határoz, hogy jóváhagyja a részvényesek részére 3.500.000.000,- Ft (azaz hárommilliárd-ötszázmillió fornt) összegű osztaék kifizetését – az adózot eredmény és az eredménytartalék terhére – a részvényeik névértékének arányában.

Budapest, 2011. április 27.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám