Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapítói határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a befektetési alapkezelőkről szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1) h) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2013. április 26. napján, a Tulajdonos az alábbi határozatot hozta:

1/2013.04.26. sz. Alapítói Határozat

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365), mint az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli tagja (részvényese) az alábbi határozatot hozta:

Az egyedüli tag (részvényes) elfogadja a Társaság 2012. évben folytatott tevékenységről szóló igazgatósági jelentést.

Az egyedüli tag (részvényes) kijelenti, hogy tudomással bír arról az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt Buzás Dóra könyvvizsgáló jelentéséről, miszerint az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készült el, az a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Tudomásul bír továbbá a Felügyelő Bizottság írásbeli határozatáról, amely bizottság az éves beszámolót és kiegészítő mellékleteit elfogadni javasolja az egyedüli részvényesnek.

Az egyedüli tag (részvényes) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt Buzás Dóra könyvvizsgáló véleményének, illetve a Felügyelő Bizottság írásbeli véleményének ismeretében elfogadja az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit.

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy az eszközök és források végösszege 4.492.281.000,-Ft, az adózás előtti eredmény 2.058.397.000,-Ft, míg a társaság adózott eredménye 1.988.318.000,-Ft (nyereség).

Az egyedüli tag (részvényes) úgy dönt, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2012. évi eredmény, illetőleg az eredménytartalék terhére összesen 2.000.000.000,-HUF összegű osztalékot fizet ki az egyedüli tag (részvényes) részére.

 

Budapest, 2013. április 26.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám