Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Alapítói Határozata

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról 136. § (1) e), g) és h) pontjaiban foglaltaknak megfelelően bejelenti és közzéteszi, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365), mint a Társaság egyedüli tagja (részvényese) 2013. december 19. napján meghozta az alábbi határozatokat.

1/2013-12-19. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) a Társaság telephelyeit 2014.01.01. napi kezdő hatállyal az alábbiakkal rendeli kiegészíteni:

 

1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

1093 Budapest, Boráros tér 7.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

 

Az egyedüli tag (részvényes) 2014.01.01. napi kezdő hatállyal az alapító Okirat 2.2. pontját a fentiek szerint kiegészíti.

 

Az egyedüli tag (részvényes) a Társaság új fióktelepeit 2014.01.01. napi kezdő hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

 

4025 Debrecen, Simonffy utca 25.

9021 Győr, Jókai utca 11/b.

3527 Miskolc, Bajcsy – Zsilinszky utca 2-4.

7622 Pécs, Bajcsy – Zsilinszky utca 9.

6720 Szeged, Dugonics tér 11.

8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 5.

4400 Nyíregyháza, Sólyom utca 4.

 

Az egyedüli tag (részvényes) 2014.01.01. napi kezdő hatállyal az alapító Okirat 2. cikkét a fenti – számozását tekintve 2.3. – ponttal egészíti ki.

 

Az egyedüli tag (részvényes) 2014.01.01. napi kezdő hatállyal Palyik Andrea igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja, és helyette az igazgatóság tagjának 2014.01.01. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

 

Név:                 Loncsák András igazgatósági tag

an.:                  Szemmelveisz Sarolta

lakcíme:           2013 Pomáz, Honfoglalás útja 5.

szül.:                Budapest, 1972.11.21.

 

Az egyedüli tag (részvényes) 2014.01.01. napi kezdő hatállyal az alapító Okirat 10.2. pontját a fentiek szerint módosítja.

 

2/2013-12-19. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy a fejlesztési tartalék maximálisan képezhető összege az adózás előtti nyereség 50 százaléka, de legfeljebb 500 millió forint. Ennek figyelembe vétele mellett az egyedüli tag (részvényes) a 2013. tárgyévre vonatkozó pozitív adózás előtti eredmény terhére 5.000.000,-, azaz Ötmillió forint összegű fejlesztési tartalék képzését rendeli el.

Budapest, 2013. december 19.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt

 

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám