Az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozatának Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Lengyel Kötvény Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap „I” sorozatú befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
4/2011. számú Igazgatósági Határozat (2011. szeptember 26.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az befektetési jegyek alapcímlete
AEGON Lengyel Kötvény „I” sorozat – 1 PLN – HU0000710942

PSZÁF határozat száma – KE-III-50045/2011.
PSZÁF határozat kelte – 2011. november 14.

Az Alap forgalmazásának kezdete
Az „I” sorozat forgalmazásának megkezdésére legkorábban az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerülhet sor.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2011. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyek „I” sorozatát jogi személyek vásárolhatják meg. 2012. január 1-től pedig azon jogi személyek, akik a vétel napján legalább 1,5 millió PLN értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban lévő állománya az aktuális vétellel együttesen, piaci értéken számolva meghaladja a 1,5 millió PLN-t.

A forgalomba hozatalra kerülő befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, „I” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 PLN.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza, mely elérhető az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapján www.aegonforgalmazo.hu

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám