AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP („P” ÉS „R” SOROZATA) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE ÉS HIRDETMÉNYE

Alapkezelő:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

 

Forgalmazó:

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

(1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.)

 

Letétkezelő:

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

(1051 Budapest, Bank Center, Szabadság tér 7.)

2013. július 11.


Az Alap neve, típusa

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

Az értékpapír megnevezése

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap „P” sorozatú befektetési jegye

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap „R” sorozatú befektetési jegye

 

A befektetési jegy sorozatok fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „P” és „R” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap („P” sorozat HUF)             HU0000712401

A Befektetési jegyek névértéke 1 PLN.

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap („R” sorozat HUF)             HU0000712260

A Befektetési jegyek névértéke 1 HUF.

 

Alapkezelői határozatok

1/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. február 25.

2/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. március 6.

Felügyeleti határozatok

A Tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap H-KE-III-428/2013. 2013. június 21..

A befektetők lehetséges köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

 

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

Az Alap forgalmazásának kezdete

A „P” és „R” sorozatok forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor.

 

Az Alap üzleti éve

Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2013. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám