Az AEGON Befeketési Alapkezelő Közgyűlési meghívója

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2009. május 28. napján 11 órakor a Társaság székhelyén közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

  1. A Társaságnál működő Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása
  2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2008. üzleti évéről, a Társaság 2008. évi éves beszámolójára vonatkozó felügyelőbizottsági jelentés, a könyvvizsgálói jelentés, és ezek alapján a 2008. évi éves beszámoló elfogadása, osztalék kifizetéséről való döntés
  3. A Társaság Igazgatósági tagjának lemondása, új Igazgatósági tag választása és a Tpt. 22. § (3) bekezdése alapján első számú vezető választása
  4. Az Igazgatóság elnökének megválasztása
  5. Az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
  6. Az Alapszabály fenti pontok szerinti, továbbá elsősorban a közgyűlési hatásköröket, konferencia közgyűlést, cégjegyzést érintő módosítása

 

Budapest, 2009. május 11.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám