Az AEGON Ázsia, Közép-Európai Részvény és Nemzetközi Részvény Alap NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE

Az Alapok neve
(1) AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
(2) AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
(3) AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

Az Alapok rövid neve
(1) AEGON Közép-Európai Részvény Alap
(2) AEGON Nemzetközi Részvény Alap
(3) AEGON Ázsia Alapok Alapja

Az értékpapír megnevezése
(4) AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap ’B” sorozatú befektetési jegye
(5) AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap „B” sorozatú befektetési jegye
(6) AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „B” sorozatú befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. – a 6/2007. (2007. szeptember 17.) számú igazgatósági döntésében határozott arról, hogy a 2007. évben 1 EUR alapcímletű „B” sorozatot hoz létre a fenti említett három alapból.

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az befektetési jegyek alapcímlete
1 EUR

PSZÁF határozat száma AEGON Nemzetközi Részvény Bef.AlapAEGON Közép Európai Részvény Bef.AlapAEGON Ázsia Részvény Bef.Alapok Alapja E-III/110.132-14/2007.E-III/110.093-13/2007.E-III/110.519-2/2007.
PSZÁF határozat kelte 2007. október 26.

Forgalmazó
A forgalmazási helyek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A főforgalmazó nyitvatartása: H-P: 8:15-17:00

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapír számlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jött létre.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “B” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 euró. Az induláskori ár ezzel megegyezik.

A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat tartalmazza, hozzáférhető a jegyzési helyen, az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) illetve a budsfejl801:12082 honlapon közzétételre kerül.

Jegyzési eljárás lefolytatására a „B” sorozat esetében nem kerül sor.

„B” sorozatú befektetési jegyekre a Forgalmazó 2007. október 31–től fogad el megbízást.

A Befektetési jegyek ármeghatározása
A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során azok vétele és visszaváltása az adott sorozatba tartozó Befektetési Jegy egy jegyre jutó nettó eszközértékén történik. A Befektetési Jegyek ellenértéke a Kibocsátási Pénznemben teljesítendő.
A “B” sorozatú Befektetési Jegy vonatkozásában az egy jegyre jutó nettó eszközérték a sorozat Kibocsátási Pénznemében, azaz Euróban is kifejezésre kerül, a Magyar Nemzetki Bank M napi hivatalos deviza középárfolyamai alapján képzett (kereszt)árfolyamon a Kibocsátási Pénznemre történő átszámítással, figyelembe véve a különböző sorozatok közti Átváltási Arányt.

 

2007. október 31.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám