Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 4 /2013. számú Igazgatósági határozat

2013. AUGUSZTUS 1-TŐL a közteherviselési kötelezettséget érintő törvénymódosítás lép érvénybe, melynek értelmében a befektetések kamatjövedelmét terhelő 16%-os adókötelezettségen túl, további 6% EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁST (EHO) KELL MEGFIZETNI. Így a befektetési alapokon realizált árfolyamnyereség 22%-át adóként kötelesek a befektetők megfizetni.

A fentieket előíró törvény (EHO tv.) 3/A. §  (2)-ének értelmében:

„Mentes az egészségügyi hozzájárulás alól

b) az Szja tv. szerinti EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem,

c) az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelynél

ca) az értékpapír tulajdonban tartásának időszakában mindvégig a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet szabályzatában vagy más hasonló, a befektető által megismerhető belső szabályában meghatározottak szerint a szervezet befektetésének legalább 80 százalékos arányban kell a b) pont szerinti értékpapírt tartalmaznia […]”

A törvény hatályba lépésének napjáig a módosítás Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) általi jóváhagyási kötelezettsége miatt kivitelezhetetlen, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) által kezelt Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap kezelési szabályzatában átvezetésre kerüljön egy, a fent idézett jogszabály-szövegnek megfelelő befektetési korlát, ezért az Alapkezelő Igazgatósága a befektetők érdekeinek védelmében 2013. július 30-i hatállyal a következő szabályt hozza:

Az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap mindenkori befektetési portfóliójának legalább 80 százalékos arányban kell EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaznia.

A szabály az alap kezelési szabályzatán való átvezetésére és a PSZÁF-hoz engedélyeztetésre benyújtására a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2013. év végéig sor kerül.

Jelen Igazgatósági határozat kötelezően nyilvánosságra hozandó az Alapkezelő honlapján, valamint a kozzetetelek.hu honlapon.

Budapest, 2013. július 30.

 

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám