AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP („P” SOROZATA)

Nyilvános Ajánlattétel és hirdetmény

Alapkezelő

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Forgalmazó

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Letétkezelő

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

2014.03.28.

 

Az Alap neve, típusa

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

 

Az értékpapír megnevezése

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap „P” sorozatú befektetési jegye

 

A befektetési jegy sorozatok fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „P” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap („P” sorozat PLN)                    HU0000713565

A Befektetési jegyek névértéke: 1 PLN, azaz lengyel zloty.

 

Alapkezelői határozatok

2/2014. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2014. január 29.

 

Felügyeleti határozatok

Az Alap kezelési szabályzatát a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap H-KE-III-262/2014. 2014.03.26.

A befektetők lehetséges köre

A „P” sorozatú Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

 

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

Az Alap forgalmazásának kezdete

Az Alap forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor. A „P” sorozat forgalmazásának megkezdésére a kezelési szabályzat módosításának felügyeleti engedélyezését követő közzététel napján kerül sor.

 

Az Alap üzleti éve

Az Alap üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A „P” sorozat első üzleti éve az első forgalmazás napjától 2014. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám