AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP („PI” SOROZATA) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL ÉS HIRDETMÉNY

Alapkezelő

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Forgalmazó

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Letétkezelő

CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

(1051 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 7.)

2013.12.04.


Az Alap neve, típusa

Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

Az értékpapír megnevezése

Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap „PI” sorozatú befektetési jegye

A befektetési jegy sorozatok fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „PI” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap („PI” sorozat PLN)               HU0000713151

A Befektetési jegyek névértéke: 1 PLN, azaz lengyel zloty.

Alapkezelői határozatok

6/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. szeptember 23.

Felügyeleti határozatok

Az Alap kezelési szabályzatát a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap H-KE-III-831/2013. 2013. november 28.

A befektetők lehetséges köre

A „PI” sorozatú Befektetési jegyek forgalomképessége korlátozott, azokat elsősorban az Alapkezelő forgalmazza – az Üzletszabályzatában meghatározott feltételek mellett-, valamint további, az Alapkezelő által kiválasztott forgalmazók ezen sorozatokra vonatkozó kondícióik alapján.

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

Az Alap forgalmazásának kezdete

Az „PI” sorozat forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor.

Az Alap üzleti éve

Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2013. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám