Kapcsolatfelvétel / Panaszbejelentés

 

Kérdése, esetleg észrevétele van? További információt szeretne kérni kollégáinktól?

Amennyiben befektetési alapjainkkal vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatosan kérdése lenne, ezt az oldalon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével közvetlenül és díjmentesen el tudja juttatni hozzánk. Ügyfélszolgálati kollégáink igyekeznek a lehető leghamarabb megválaszolni az így beérkezett kérdéseket.

 

Elégedetlen szolgáltatásunkkal?

Alapvető törekvésünk, hogy termékeinkkel, szolgáltatásunkkal és az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálásával ügyfeleink elégedettek legyenek. Véleménye, észrevétele ezért fontos számunkra!

 

Panasz bejelentése

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. biztosítja, hogy az Alapkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó észrevételét, panaszát bárki – függetlenül attól, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyfele-e, vagy sem – közölhesse. Az Alapkezelő biztosítja, hogy az ügyfél a Társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy megbízott által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben, honlapon található űrlapon) díjmentesen közölhesse. Az Alapkezelő a panaszkezelésért díjat nem számít fel.
 

Az ügyfél panaszát bejelentheti:

Szóban:

  • Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, ügyfélszolgálatain és szerződött partnerei helyiségében azok nyitvatartási időpontjaiban: https://www.aegonalapkezelo.hu/ugyfelszolgalati-irodak
  • központi telefonszámán: 06 1 477 4814 (munkanapokon: 8-16h; hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h)
  • központi ügyfélszolgálati irodájában: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.; Tel.: 06 1 477 4814; Fax: 476-2030
  • Ügyfélfogadás rendje: kizárólag előzetes időpontegyeztetéssel

Írásban:

  • személyesen vagy meghatalmazott által átadott irat útján, (lsd. a szóbeli panasztétel helye)
  • postai úton – a 1091 Budapest, Üllői út 1. címen
  • elektronikus levélben – az alapkezelo@aegon.hu e-mail címen
  • honlapunkon üzemeltetett, panaszbejelentő űrlapunk kitöltésével.

A panaszok bejelentésére, azok feldolgozására és kezelésére vonatkozóan társaságunk Panaszkezelési szabályzata ad iránymutatást.

 

Panasz kivizsgálása

A szóban vagy telefonon benyújtott panaszt munkatársaink azonnal megvizsgálják, és lehetőség szerint megoldják. A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra a panasz befogadásától számítva a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályban meghatározott határidő áll az Alapkezelő rendelkezésére.

A postai úton érkező panaszokat postai válaszlevél formájában válaszoljuk meg. Elektronikus levél (e-mail) vagy honlapon található űrlap formájában érkező panaszleveleket elektronikus levélben fogjuk megválaszolni, kivéve, ha a panaszlevél feladója erre vonatkozóan másként nem rendelkezik.

A panasz kivizsgálását követően írásban megküldjük indoklással ellátott álláspontunkat Önnek. A panasz esetleges elutasítása esetén válaszunkban tájékoztatást adunk a jogorvoslati lehetőségekről, továbbá megadjuk az érintett hatóságok és testületek elérhetőségét, levelezési címét. A panaszkezelési tevékenységgel összefüggésben az Alapkezelő a birtokába jutott adatokat (a panaszt vagy az azzal kapcsolatos, írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat) 5 évig őrzi meg.

 

Személyes adatok

 

Milyen ügyben keres minket?

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám