House View

House View

House View

2019. augusztus

5 perces olvasási idő

 

Az amerikai és európai kötvények júliusban-augusztusban új mélypontra süllyedtek. Az amerikai 10 éves kötvény hozama 1,55% alá süllyedt, míg a német 10 bund -70bp-tal kecsegteti a befektetőket. Az árazások annyira extrémek, hogy a már a svájci 50 éves kötvény hozama is negatívba fordult, a 100 éves osztrák kötvény hozama pedig 0,61%.

 

Kötvénypiacok


 

Úgy tűnik a hozam éhség és egy lehetséges közeli recesszió beárazása valóban extrém szintre juttatta a kötvény árakat és ebben a környezetben mind a fejlett, mind a feltörekvő országok kötvényei rendkívül jól teljesítettek. A fent felsorolt ár képzésben az is benne van, hogy az amerikai jegybank július végén 25 bázis ponttal csökkentette az irányadó kamatot és még minimum 1, de inkább 2 kamatcsökkentést várnak. Ha ez nem történik meg, az komoly fordulatot okozhat a kötvény piacokon.

 

Hazai piac

A hazai kötvény piac továbbra is elképesztően erős. A fejlett piaci hozamok zuhanása ugyan megállt júliusban, de a jegybanki üzenetek továbbra is támogatóak, a duration- és kamatéhség a világban továbbra is magas. Az EKB pedig újra elkezdhet kötvényeket vásárolni ősztől, ami a felárak általános szűkülését eredményezi. A helyi hírek egyelőre háttérbe szorulnak, de a kedvező költségvetési lefutás pozitív hatása és a lakossági állampapír eladások sikere nyomán csökkenő kibocsátási igény mindenképp említést érdemelnek. A hosszú hozamok 35 bázisponttal csökkentek.

 

Eszköz osztályokon belül Alulsúly Enyhe alulsúly Semleges Enyhe felülsúly Felülsúly
Kötvények  
Kötvényeken belül
Egyesült Államok  
Európa    
Japán  
Fejlődő piacok    
Magyar államkötvény  

A tábla frissítve a 2019. júliusi megbeszélések alapján.

 

Részvénypiacok


 

Az augusztus eleje szöges ellentéte volt a júliusi kezdésnek. Júliusban Trump, az Egyesült Államok elnöke, még a legjobb barátjának nevezte a kínai elnököt, de egy hónappal később már minden kapcsolatot meg akar vele szakítani, mert szerinte a kínaiakkal nem lehet egyezkedni. A szeret-nem szeret játékban, augusztus eleje a nem szeret szerepet kapta. A legfontosabb európai hír hogy, Boris Johnson-t választották meg Anglia új miniszterelnökének, aki köztudottan Brexit párti, sőt a hard-Brexit sem áll távol a gondolkodás világától. A makró gazdasági adatok országonként vegyes képet mutatnak. Az amerikai adatok még mindig egy robusztus, míg a kínai és európai adatok egy lassuló, potenciálisan recesszió felé haladó gazdaságról tanúskodnak. Talán épp ezért mondta a leköszönő ECB elnök, Mario Draghi, hogy jobb megelőzni a betegséget, mint utólag kezelni. Ezzel a korábbi kijelentésére utalt, mikor azt mondta, hogy az ECB semmiféle eszközt nem zár ki, hogy élénkítsék az európai gazdaságot. A német 10 éves kötvény már elkezdte beárazni a várható fiskális stimulust mivel a hozam új negatív mélypontra ment az ECB elnök bejelentése után és azóta is folyamatosan esik.

 

Eszköz osztályokon belül Alulsúly Enyhe alulsúly Semleges Enyhe felülsúly Felülsúly
Részvények
Részvényeken belül
Fejlett piacok
Fejlődő piacok
Egyesült Államok
Európa
Magyarország    
Lengyelország    
Románia        
Csehország  
Brazília  
Oroszország    
India
Kína
Törökország    
Görögország    
Ausztria  
Japán
Dél-Korea      
Taiwan  
Dél-Afrika  
Mexikó    
Indonézia  

A tábla frissítve a 2019. júliusi megbeszélések alapján

 

Alapjaink és kilátásaink

 

Elővigyázatosan nézünk szembe a következő hónappal/hónapokkal. Több adat is azt sugallja, hogy a defenzívebb befektetési hozzáállás lehet kifizetődő a közel jövőben. Az hogy, az amerikai 10 éves kötvény hozama 2% alá esett azt jelezheti, hogy a gazdaság jelentősen lassulhat, de a 3 hónapos-5 éves hozamkülönbözet is március óta negatív, ezért ezek alapján egy kisebb recessziót sem zárhatunk ki. Európa sem néz ki fényesen, mivel a német 10 éves hozam új mélypontra, -0,72 bázispontra süllyedt és a Brexit is egyre inkább egy ”hard-Brexit”-nek néz ki, ami hozam szempontjából nagyon kellemetlen lehet a befektetőknek.

A következő táblázat az Aegon Alapkezelő fókuszban lévő alapjainak kilátásait mutatja be. A pozíciók júliusra vonatkoznak – az aktuális adatok, piaci folyamatok függvényében -, ezek a befektetések akár jelentősen is változhatnak.

 

 

Portfólió Kilátásaink teljesülése esetén Kilátásainkkal nem egyező folyamatok esetén
Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Az alapban a helyi devizás durationt emeltük, majd a hónap vége felé profitot realizáltunk a pozíciók egy részén. Profitot realizáltunk az amerikai állampapír short pozíciónkon is, viszont feltörekvő piaci részvény és európai bankrészvény kitettségeinket ki kellett stoppolnunk. A vasérc esésére is fogadtunk: a spot piaci árak az ideiglenes kereslet-kínálati egyensúlytalanság miatt elváltak a hosszabb távú fair árazástól. Az alapra a legnagyobb kockázatot a részvénypiacok esése, illetve a feltörekvő piaci kötvényfelárak tágulása jelentheti.
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A hónap végén tartotta meg várt ülését az amerikai központi bank. A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette irányadó kamatát a Fed, azonban Jerome Powell Fed-elnök némileg héjább hangvételt ütött meg a sajtótájékoztatón, ami meglepte a piacokat. Ebben a környezetben jól teljesítettek a dolláros feltörekvő piaci kötvények, melyek hozamfelára 27 bázisponttal tudott szűkülni. A hónap folyamán részt vettünk az OTP eurós kötvénykibocsátásában és alapvetően helyi devizás, magyar és román kötvényeket vásároltunk.

A hitelkockázati felárak (spreadek) emelkedésén kívül az alap számára közepes lejáratokhoz tartozó hozamok magasabb szintje lenne kedvezőtlen.
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Az alap pozitív hozamot ért el júliusban köszönhetően az altalános tőzsdei emelkedéseknek és az alap jó pozícióinak. A részvény súlyt változatlanul 20% körül tartjuk, ami lényegében nem változott az elmúlt hónaphoz képest. Részvény oldalról a hónap közben nyitottunk európai bank pozíciókat, de ezek ki is lettek stoppolva, amikor a globális hozamcsökkenés egy eladási hullámot indított el a bankszektorban. OTP és Tupras részvényekben is kereskedtünk, de ezek csak taktikai jellegűek voltak. Kötvény oldalról, a román kötvény pozíciónak növeltük meg az átlagidejét és egyben le is fedeztük a RON/HUF kitettséget. Ezzel egyidejűleg a teljes MOL kötvény pozícióinkat is eladtuk. Úgy gondoljuk, hogy a forint egy gyengülő sáv gyengébb felén tartózkodik, ezért az alapban az átlagosnál nagyobb a forintfedezés. Negatívan befolyásolná az alap teljesítményét egy olyan hirtelen lezajló részvénypiaci esés amire nem lenne elég időnk felkészülni.
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap Az alap pozitív hónapot zárt júliusban és a benchmarkot is felülteljesítette. Az alap hozamához nagymértékben a kötvény pozíció járult hozzá, de a részvény kitettség is pozitívan támogatta. Szektor szintre lebontva a régiós bank és ingatlan szektor volt felül teljesítő, míg a lengyel részvény és a kannabisz pozíciók voltak negatív hatással a havi performanszra. OTP részvénnyel kereskedtünk a hónap folyamán, de ez inkább taktikai jellegű volt, míg a FAMUS pozícióinkban profitot realizáltunk. A hónap folyamán teljesen fel volt töltve az alap és ebből kifolyólag a kockázati szint is magas volt. Az alap USA dollár kitettsége részben le van fedezve, a hónap második felében pedig az EUR/HUF kitettséget fedeztük le 100%-ban.

A forint túlzott erősödése a régiós devizákkal szemben és a régiós részvénypiac hirtelen esése kedvezőtlenül hatna az alapra.
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap Az alap pozitív hozamot ért el júliusban köszönhetően az altalános tőzsdei emelkedéseknek és az alap jó allokációjának. A havi hozam fő kontribútorai a hazai és török kötvények voltak. A negatívan performálók főleg a bank index, a lengyel és a kannabisz részvény kitettség volt. A hónap folyamán vettünk fejlett piaci indexeket és ennek mértékében adtunk el egyedi részvényeket. A taktikai 10 éves amerikai kötvény shortot lezártuk, és vettünk OTP kötvényeket az aukción. A deviza kitettség mind az EUR/HUF, mind az USD/HUF oldalon teljesen le van fedezve. Egy olyan hirtelen lezajló részvénypiaci esés befolyásolná negatívan az alap teljesítményét, amire nem lenne elég időnk felkészülni.
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az alap pozitív hónapot zárt júliusban és felülteljesítette a referencia indexét is. A felülteljesítés főleg a magyar és osztrák felülsúlynak volt köszönhető. A lengyel súlyt neutrális szinten tartjuk, de ezen belül a közepes kapitalizációjú vállalatokat tartjuk túlsúlyban. Összeségében részvény szinten felül van súlyozva az alap, szektor szinten a telekommunikációs és ingatlanszektor van felülsúlyban míg az energia és bankszektor alul súlyban. Egyedi részvényeket tekintve az OTP-ben nyereséget realizáltunk, és a teljes OMV kitettségünket eladtuk a potenciális amerikai szankciók miatt. Az alap teljesítményét negatívan befolyásolná egy nagyobb, hirtelen lezajló közép-európai részvénypiaci áresés, ezen belül is főleg a felülsúlyozott szektorok és a régiós piacoknak a megingása jelentene a referenciaindexhez képest nagyobb esést.
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja Bár az alap pozitív hozamot ért el, de a referencia indexét alulteljesítette júliusban. Az alul teljesítés fő oka az internet és a kannabisz szektor gyenge teljesítményére vezethető vissza. A kannabisz szektorban az egyik egyedi részvénykitettséget teljesen lezártuk és kedvezőbb beszállási pontokra várunk a szektorban. Az alap legjobban teljesítő befektetése az elmúlt hónapban az orvosi műszer szektorban vállat kitettség volt. Ezenkívül a napenergia, Y generációs (Millenials) és az infrastruktúra szektorban növeltük a pozícióinkat. Egy széleskörű tőzsdei eladási hullám ezt az alapot is negatívan érintené.
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap Az alap pozitív hozamot ért el júliusban és felülteljesítette a referencia indexét köszönhetően az altalános tőzsdei emelkedéseknek és az alap jó részvény kiválasztásainak. A makró adatok vegyes képet mutatnak az orosz gazdaságról. A GDP változatlanul jó, a deviza tartalék tovább nőtt, az inflációs adatok jobbak a vártnál, de a PMI 50 alá ment, ami kicsit óvatossá tesz minket. Emiatt az alap nincs 100%-ig feltöltve, mert ha átmenetileg is, de visszaesést várunk. Az alap teljesítményére negatív hatású lenne az amerikai és európai szankciók további szélesítése, illetve a rubel hirtelen leértékelődése.
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap Az alap rendkívül jó hónapot zárt és felülteljesítette a referencia indexét is. A felülteljesítés egyik motorja a bank index volt, ami az átlagnál jobban emelkedett. Úgy gondoljuk, hogy ez az emelkedés nem más, mint egy medve piac rali, ezért ebben az emelkedésben tovább csökkentettük a banki kitettséget. Középtávon nézve a török gazdaság tovább lassul. Bár az infláció csökken és a jegybank kamatot vágott az elmúlt hónapban, a gazdaság egyik fő motorja, az ingatlanszektor nagyon rossz állapotban van. Ezért a portfolió összetétele defenzívebb képet mutat a referencia indexénél. Az alapot negatívan befolyásolná a líra hirtelen értékvesztése, illetve a török elnök váratlan, gazdaságilag negatív intézkedései.

 

Itt olvashat arról, mely díjakat nyertük el a 2018-as Privátbankár.hu Klasszis díjátadón.

Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2018 – Pálfi György

Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Nem Származtatott Alap 2018 I. helyezett – Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Privátbankár.hu Klasszis – Az elmúlt 10 Év Legjobb Abszolút Hozamú Alapja 2018 I. helyezett – Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Hazai Pénzpiaci Alap 2018 I. helyezett – Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap

Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Nem Származtatott Alap 2018 III. helyezett – Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Szabad Kötvény Alap 2018 II. helyezett – Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Szabad Kötvény Alap 2018 III. helyezett – Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám