Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás felfüggesztéséről

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve, a Kbftv. 114.§ (1) a) pontra hivatkozással ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az

Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap

esetében a folyamatos forgalmazást 2022. május 2-4 között valamint május 19-én a befektetők érdekeinek védelme érdekében felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ. Ennek az az oka, hogy 2022. május 2-4. és május 19. napok Törökországban ünnepnapok, ezért ezeken a napokon a török tőzsde zárva tart.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2022. május 2-4. valamint május 19. napok figyelmen kívül maradnak.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap: 2022. május 5. és 2022. május 20.

továbbá az

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap,

Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap

Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap

esetében a folyamatos forgalmazást 2022. május 3-án a befektetők érdekeinek védelme érdekében felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napon az Alapok portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ. Ennek az az oka, hogy 2022. május 3. napja Lengyelországban ünnepnap, ezért ezen a napon a lengyel tőzsde zárva tart.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2022. május 3. napja figyelmen kívül marad.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap: 2022. május 4.

A fenti folyamatos forgalmazás felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

 

Budapest, 2022. április 26.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám