Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Russia Részvény Befektetési Alapról

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetések alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban Alap) befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-20/2022. számú, 2022. március 24-én kelt  határozata értelmében, felfüggesztésre került az orosz-ukrán geopolitikai  és az ebből fakadó tőkepiaci helyzet miatt. A  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

(továbbiakban: Kbftv. 116. § (1)) alapján a felfüggesztés legfeljebb egy évig, azaz 2023. március 25. napjáig terjedhet, így az Alapkezelő azt tervezi, hogy 2023. március 26-ával az Alap illikviddé vált eszközeit elkülöníti, amennyiben a fenti körülmények akkor is még fennállnak.

A Kbftv. 128. §alapján: „ha a befektetési alap eszközeinek 5%-át meghaladó része illikviddé vált, a befektetési alapkezelő a befektetők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történő elkülönítéséről”.

Ennek értelmében az illikviddé vált eszközök új illikvid sorozatokban kerülnek elkülönítésre, melyek továbbra sem válthatók vissza. Ezzel szemben az Alap „A”, „I”, „P” és „PI” sorozatai forgalomképessé válnak.

Az Alapkezelő a fentiekhez szükséges kezelési szabályzat módosítási eljáráshoz szükséges előkészületeket megkezdte, a további lehetőségekről, információkról az engedélyező határozat birtokában tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

 

Budapest, 2022. december 28.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám