Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Russia Részvény Befektetési Alapról

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetések alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

 

Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban Alap) befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-20/2022. számú, 2022. március 24-én kelt határozata értelmében, felfüggesztésre került az orosz-ukrán geopolitikai és az ebből fakadó tőkepiaci helyzet miatt. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv) 116. § (1)) alapján a felfüggesztés legfeljebb egy évig, azaz 2023. március 25. napjáig terjedhet. Az Alapkezelő az Alap illikviddé vált eszközeit elkülöníti (amennyiben a fenti körülmények még akkor is fennállnak), és a likvid sorozatok forgalmazása újraindul. A pontos dátumokkal kapcsolatban további tájékoztatást adunk.

A Kbftv. 128. § alapján: „ha a befektetési alap eszközeinek 5%-át meghaladó része illikviddé vált, a befektetési alapkezelő a befektetők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történő elkülönítéséről”.

 

Ennek értelmében az illikviddé vált eszközök új illikvid sorozatokban kerülnek elkülönítésre, melyek továbbra sem jegyezhetők és nem válthatók vissza (AIL, IIL, PIL és PIIL). Ezzel szemben az Alap „A”, „I”, „P” és „PI” sorozatainak forgalmazása elindul.

A csere menete: Az Alapkezelő a csere napján érvényes értékelés alapján a befektető számláján található befektetési jegyek egy részét (A, I, P vagy PI) az illikvid eszközök arányának megfelelő mértékben visszaváltja, és a visszaváltott befektetési jegyek helyett, velük azonos értékű illikvid befektetési jegyeket (AIL, IIL, PIL vagy PIIL) ír jóvá. Ezt követően az eredeti befektetési jegyek fennmaradó mennyisége (A, I, P és PI) likviddé, visszaválthatóvá válik.

Az elkülönítésre okot adó körülmények megszűnését követően az elkülönítés részben vagy egészben történő megszüntetéséről az Alapkezelő dönt, amelynek során az „IL” sorozatjelű befektetési jegyeket az Alap likvid befektetési jegyeire cseréli, a befektetési jegyek aktuális árfolyamainak megfelelő átváltási aránya szerint.

Az Alapkezelő a fentiekhez szükséges kezelési szabályzat módosítási eljárást megindította, a további lehetőségekről, információkról az engedélyező határozat birtokában tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

 

Budapest, 2023. március 10.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám