Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása folyamatos forgalmazás felfüggesztésének meghosszabbításáról

 

Tisztelt Ügyfelünk, Befektetőnk!

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban:Alapkezelő)  ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) folyamatos forgalmazásának (a Kbftv. 114.§. (1) a) pontja alapján) 2022.02.24-én kezdeményezett felfüggesztésének  meghosszabbítására az Alapkezelő a Kbftv. 116.§ (1) bekezdése szerint, a  Magyar Nemzeti Bank felé engedélyezési kérelmet nyújtott be.  A Felügyelet a kérelemnek,  H-JÉ-III-20/2022. számú határozatával, helyt adva az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására irányuló felfüggesztés időtartamát a forgalmazás felfüggesztését kiváltó okok megszűnésének időpontjáig, de legfeljebb 2023. március 25. napjáig meghosszabbította.

A határozat rendelkező részre elérhető az alábbi linken:

 

Megnézem

 

A felfüggesztés oka:.

Az orosz-ukrán háború kezdetét követően az Alapkezelő nem fért hozzá az orosz piacokon a forgalmazáshoz szükséges alapvető információkhoz, mivel felfüggesztették a moszkvai értéktőzsdét, valamint az orosz központi bank is korlátozásokat vezetett be, ezáltal az Alapkezelő helyi részvénypiacokhoz való piaci hozzáférése ellehetetlenült.

Az érintett befektetési alap sorozatainak nettó eszközértéke nem állapítható meg, mivel a befektetési alapok saját tőkéjének több mint 10%-ára vonatkozóan az adott eszközök forgalma felfüggesztésre került.

 

A Felügyelet  fenti számú határozata alapján, az Alapkezelőknek dokumentumokkal alátámasztott részletes havi tájékoztatást kell beadnia az MNB részére a felfüggesztési okok fennálltáról, az azokkal kapcsolatos esetleges változásokról, illetve a folyamatos forgalmazás újraindítására tett intézkedésekről. Egyúttal haladéktalanul tájékoztatnia kell a jegybankot arról, amennyiben a felfüggesztés indokául szolgáló körülmények megszűntek.

A felfüggesztési okok megszűnésével a részvényalap befektetési jegyeinek forgalmazását az Alapkezelő haladéktalanul folytatja, erről tájékoztatva a Befektetőket és a Magyar Nemzeti Bankot.

A fenti folyamatos forgalmazás felfüggesztésének meghosszabbításáról az Alapkezelő tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet és az alap forgalmazóit.

 

Budapest, 2022. március 25.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám