Az Aegon Alapkezelő az orosz – ukrán geopolitikai helyzettel kapcsolatos tájékoztatója

 

Az Aegon Alapkezelő az orosz – ukrán geopolitikai helyzettel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja befektetőit:

Az elmúlt napokban az orosz-ukrán konfliktus a súlyos eszkaláció irányába tolódott el, amely negatívan hatott az orosz, illetve a közép-európai régiós befektetések értékére. Február 21-én Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország elismeri a két szakadár terület, a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét, majd nemsokkal utána „békefenntartó erők” vonultak be az érintett kelet-ukrajnai területekre. Ezzel jelentősen csökkent a konfliktus pusztán diplomáciai úton való rendezésének esélye, ugyanakkor a fenti események következményeként szinte biztosra vehető az Oroszországgal szembeni szankciók bevezetése. A jelenlegi helyzetben a konfliktus, valamint az arra adott szankciós válaszok gazdasági, illetve vállalatokra gyakorolt hosszú távú hatását megbecsülni rendkívül nehéz, annak mértéke nagyban függ a következő napok, hetek eseményeitől. Az orosz, valamint ukrán eszközök továbbra is jelentős diszkonttal forognak hosszú távú értékeltségükhöz képest, a geopolitikai kockázatok miatti kockázati felár rendkívül magas mindkét piac esetén. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet bizonytalansága miatt további magas árfolyam kilengésekre lehet számítani, az esetleges további eszkaláció esélye miatt az érintett befektetések kockázata rendkívül magas. Az Aegon Alapkezelő szorosan figyelemmel kíséri az orosz, illetve a régiós befektetések értékét érintő eseményeket, valamint azok az érintett portfoliókra gyakorolt hatását. A konfliktus a nyersanyag árakon, a kölcsönös kereskedelmi kapcsolatokon, valamint a várható szankciókon keresztül kihathat valamennyi tőkepiacra, főként az európai piacokra.

A fenti események által kiemelten érintett stratégiák:

 Aegon Russia Részvény Befektetés Alap

Az Alap célja, hogy az orosz részvénypiac hozamából részesedjen, az orosz gazdasági növekedésből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. A részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú befektetésnek minősül. A BAMOSZ besorolása alapján 7/7-es kockázatú az alap. Az alap javasolt befektetési időtávja minimum 5 év. A mostanihoz is hasonló, kiszámíthatatlan kimenetelű geopolitikai krízis esetén, a piacokon várható magas volatilitás miatt, az ezekben az eszközökbe befektető ügyfelek által vállalt eleve magas kockázat tovább nőhet.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy a feltörekvő európai országok és állami tulajdonú vállalatok kötvényeibe történő befektetéssel tőkenövekedést érjen el. Az Alap nem alkalmaz hitelbesorolási korlátokat, bármilyen hosszú távú adósbesorolású ország és vállalat értékpapírjait vásárolhatja. Az Alap észszerű kockázatvállalás mellett a lehető legmagasabb tőkenövekedést célozza meg. Az Alap elsősorban devizás feltörekvő piaci kötvényeket vásárol, melyek mellett magyar helyi devizás rövid- és hosszú lejáratú kötvényeket tart diverzifikációs és likviditáskezelési célból. A kötvényállomány részét képezhetik továbbá jelzálog-hitelintézeti, egyéb hitelintézeti, önkormányzati vagy egyéb gazdálkodó szervezet által kibocsátott, rövid- és hosszú lejáratú, fix- vagy változó kamatozású, strukturált és átváltható kötvények. Az Alap befektetéseinek magját Közép-Kelet-Európa (Magyaroroszág, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna), Délkelet-Európa (Szerbia, Törökország), Baltikum (Lettország, Litvánia) és Független Államok Közössége (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, Oroszország, Grúzia, Örményország) devizás állampapírjai és többségi állami tulajdonú vállalatok kötvényei alkotják, amelyek mellett az alap diverzifikáció és likviditáskezelési céllal rövid- és hosszú lejáratú magyar állampapírokat tart. Az Alapban a felsorolt 16 országban (célország) felvett kötvénykitettség célsúlya: 95%. Az alap kockázati besorolása 4/7 közepes, a javasolt befektetési időtáv minimum 2 év.

Jogi nyilatkozat

A kommunikációban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak vagy ajánlattételi felhívásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatás alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

 

Budapest, 2022. február 22.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám