Az Aegon Alapkezelő az orosz – ukrán geopolitikai helyzettel kapcsolatos tájékoztatója

 

Az Aegon Alapkezelő az orosz – ukrán geopolitikai helyzettel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja befektetőit:

2022. február 24-én az orosz hadsereg teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Ezzel a vészforgatókönyvvel a legtöbb piaci elemző és az Aegon Alapkezelő munkatársai is csupán alacsony valószínűségű eseményként számoltak korábban.

A tőkepiaci mozgások ennek megfelelően rendkívül hevesek alakultak. Az orosz tőzsde 33%-ot zuhant, a rubel két nap alatt 6%-ot esett a jegybank jelentős intervenciói ellenére. A kötvénypiacok még inkább megszenvedték a háborús helyzetet és a várható szankciókat. Az ukrán devizás állampapírok visszafizetési valószínűsége a piac értékítélete szerint jelentősen csökkent, ami az árfolyamokban 50% körüli csökkenést okozott. Az orosz devizás állampapírok is jelentősen veszítettek értékükből, itt a már bejelentett és még várható szankciók okoznak technikai eladási nyomást. Ezek mellett az európai és különösen a közép-európai eszközök alulteljesítése is számottevő volt, az orosz/ukrán kitettséggel rendelkező cégek komoly eladói nyomás alá kerültek, többek között a Raiffeisen Bank 23%-os és az OTP Bank 15%-os esése is mutatta ezt.

A háború globális következményei a jelenleg nehezen beárazhatók. Villámháború és gyors fegyverszünet, vagy a jelenlegi világrend teljes átalakulása jelentik a két szélsőséges szcenáriót.

Piaci szempontból további inflációs nyomás az energiaárakon keresztül, magasabb geopolitikai prémium a régiós kockázatos eszközökön, visszatérő amerikai felülteljesítés és óvatosabban szigorító jegybankok lehetnek a rövidtávú következmények.

Régiós alapkezelőként több alapunk is aktívan fektet régiós eszközökbe, köztük orosz és ukrán papírokba is.  A legtöbb piaci elemzővel egyetértve az Aegon Alapkezelő is bízott a geopolitikai konfliktus békés rendezésében, ami 2022.02.24-én sajnos fegyveres konfliktusba torkolt.  Ez több befektetési alapunk teljesítményét is negatívan befolyásolta, köztük az Aegon Russia Részvény, Aegon Lengyel Kötvény, Aegon Bondmaxx, Aegon Moneymaxx, Aegon Maraton és Aegon Feltörekvő Európa Alapokét, valamint több alapok alapja portfólióét is.

A befektetők vegyesen, de jobbára fegyelmezetten reagáltak a mindennaposnak korántsem nevezhető piaci eseményekre, s kerülték a reflexszerű pánikreakciókat. Az Alapkezelő több alap esetében a folyamatos forgalmazását a Kbftv. 114.§. 1/a pontja alapján 2022.02.24-től a befektetők érdekeinek védelmében felfüggesztette.

Az erről szóló közlemény az alábbi linken érhető el: https://www.aegonalapkezelo.hu/hirek/az-aegon-magyarorszag-befektetesi-alapkezelo-zrt-rendkivuli-tajekoztatasa-folyamatos-forgalmazas-felfuggeszteserol-2/

Amit a normál piac működésében tapasztalt súlyos zavarok mérséklődnek a fenti döntés felülvizsgálatra fog kerülni.

A jelen piaci helyzet a megnövekedett kockázatok mellett természetesen lehetőségeket is teremtett, hiszem számos korábban drága eszköz átértékelődött, vagy akár drasztikusan veszített is értékéből. A fent vázolt szcenárióktól függően vételi lehetőségek is nyíltak, de a befektetőknek az alapok kockázati besorolása mellett kiemelten fontos figyelniük az alapok javasolt minimális befektetési időtávját is.

Az Aegon Alapkezelő korábbi (2022.02.22.) közleményét a témában az alábbi linken olvashatja: https://www.aegonalapkezelo.hu/hirek/az-aegon-alapkezelo-az-orosz-ukran-geopolitikai-helyzettel-kapcsolatos-tajekoztatoja/

A fenti események által kiemelten érintett stratégiák:

Aegon Russia Részvény Befektetés Alap

Az Alap célja, hogy az orosz részvénypiac hozamából részesedjen, az orosz gazdasági növekedésből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. A részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú befektetésnek minősül. A BAMOSZ besorolása alapján 7/7-es kockázatú az alap. Az alap javasolt befektetési időtávja minimum 5 év. A mostanihoz is hasonló, kiszámíthatatlan kimenetelű geopolitikai krízis esetén, a piacokon várható magas volatilitás miatt, az ezekben az eszközökbe befektető ügyfelek által vállalt eleve magas kockázat tovább nőhet.

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy a feltörekvő európai országok és állami tulajdonú vállalatok kötvényeibe történő befektetéssel tőkenövekedést érjen el. Az Alap nem alkalmaz hitelbesorolási korlátokat, bármilyen hosszú távú adósbesorolású ország és vállalat értékpapírjait vásárolhatja. Az Alap észszerű kockázatvállalás mellett a lehető legmagasabb tőkenövekedést célozza meg. Az Alap elsősorban devizás feltörekvő piaci kötvényeket vásárol, melyek mellett magyar helyi devizás rövid- és hosszú lejáratú kötvényeket tart diverzifikációs és likviditáskezelési célból. A kötvényállomány részét képezhetik továbbá jelzálog-hitelintézeti, egyéb hitelintézeti, önkormányzati vagy egyéb gazdálkodó szervezet által kibocsátott, rövid- és hosszú lejáratú, fix- vagy változó kamatozású, strukturált és átváltható kötvények. Az Alap befektetéseinek magját Közép-Kelet-Európa (Magyaroroszág, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna), Délkelet-Európa (Szerbia, Törökország), Baltikum (Lettország, Litvánia) és Független Államok Közössége (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, Oroszország, Grúzia, Örményország) devizás állampapírjai és többségi állami tulajdonú vállalatok kötvényei alkotják, amelyek mellett az alap diverzifikáció és likviditáskezelési céllal rövid- és hosszú lejáratú magyar állampapírokat tart. A mostanihoz is hasonló, kiszámíthatatlan kimenetelű geopolitikai krízis esetén, a piacokon várható rendkívül alacsony likviditás miatt, az ezekben az eszközökbe befektető ügyfelek által vállalt kockázat tovább nőhet. Az Alapban a felsorolt 16 országban (célország) felvett kötvénykitettség célsúlya: 95%. Az alap kockázati besorolása 4/7 közepes, a javasolt befektetési időtáv minimum 2 év.

A fenti események által érintett további stratégiák:

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

Az Aegon Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy az Aegon Alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Részalapokba fektessenek. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap elsősorban magasabb kockázattűrésű ügyfeleknek ajánlott, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére törekszenek, és ennek érdekében hajlandóak kockázatot is vállalni. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsonyabb kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci alapokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint vegyes alapokat. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Esernyőalap legkockázatosabb részalapja, legnagyobb súllyal részvényalapokba fektet. A részvényalapok hosszú távú célsúlya 60%.

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap

Az Aegon Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy az Aegon Alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Részalapokba fektessenek. Az Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap elsősorban közepes kockázatvállalási hajlandóságú befektetőknek ajánlott, akik közepes mértékű volatilitás mellett magasabb hozam elérésére törekszenek. Az Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Esernyőalap közepes kockázatú részalapja, egyaránt fektet részvény-, kötvény-, pénzpiaci-, vegyes-, valamint abszolút hozamú, illetve egyéb alapokba. A részvényalapok hosszú távú célsúlya 30%.

Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap

Az Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap befektetési jegyei elsősorban magas kockázattűrésű ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére törekszenek, és ennek érdekében hajlandóak kockázatot is vállalni. Az Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap legkockázatosabb tagja, amely legnagyobb súllyal részvényalapokba fektet. Emellett abszolút hozamú alapokat, valamint diverzifikációs céllal kis mértékben kötvény típusú alapokat is tartalmaz. Az alap pénzpiaci típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 80% részvény, 12% kötvény, 0% pénzpiaci és 8% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg.

Jogi nyilatkozat

A kommunikációban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak vagy ajánlattételi felhívásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatás alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

 

Budapest, 2022. február 25.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám