Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap jegyzési jutalékáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alapra vonatkozóan a következő döntést hozta:

Amikor az Alap nettó eszközértéke – figyelembe véve annak minden sorozatát – eléri a 30 milliárd forintot, az alapból való új befektetési jegy vásárlása esetén, 10%-os jegyzési jutalék kerül felszámításra, amely az Alapot illeti meg.

Fenti szabály az alap dokumentumaiba, valamint a mindenkor hatályos kondíciós listákba, az Alap Tájékoztatójának következő módosítása alkalmával kerül be, s ettől az időponttól válik hatályossá.

Budapest, 2017. november 15.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Havi jelentések – október

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap nevének és dokumentumainak módosításáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság), a Kbftv. 139. § (1) bekezdésének b., pontjának megfelelően, ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2017. december 13-i hatállyal módosítja az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát. A módosítás oka, hogy a Társaság döntése értelmében teljeskörűen átalakítja az alapot, továbbá ezzel egyidejűleg megváltoztatja annak nevét.

Az alap új neve: Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap lesz.

Az Alap célja, hogy meghatározott államok, kvázi szuverén vállalatok, nemzeti bankok, illetve szupranacionális intézmények által kibocsátott vagy garantált kötvényekbe fektetve, alacsony volatilitás mellett, valamint korlátozott mértékben, kockázatos eszköz segítségével a rövid kötvényekénél magasabb hozamot érjen el.

Az Alap a második kockázati kategóriába (2-es) került besorolásra, mert az alap befektetési politikájának megvalósítása során az Alap befektetési jegyeinek áringadozása alacsony, melyhez tartozó javasolt minimális befektetési idő 6 hónap.

Az Alap meglévő sorozata (A – lakossági HUF) mellé az Alapkezelő további sorozatokat nem indít.

Lényeges változás, hogy az Alap által nyújtott tőkevédelem megszűnik!

Budapest, 2017. november 13.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapok 8-16h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám