Havi jelentések – december

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2017. január 1-i hatállyal módosítja az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap sikerdíjának mértékét, melyet meghatározatlan ideig 0%-ban állapít meg.

A módosítás oka, hogy a Társaság az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap esetén a befektetőt terhelő költségek szerkezetének változtatásáról döntött, melynek nyomán a költségek összesített mértéke a befektetőkre nézve kedvezőbben alakul.

Budapest, 2016. december 20.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának időszaki felfüggesztéséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását, 2016. december 27.  napon a befektetők érdekeinek védelme miatt felfüggeszti.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztését a londoni értéktőzsde zárva tartása indokolja, mert emiatt az Alap nettó eszközértékének valós megállapítása ezen időszakban nem biztosított.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2016. december 28.

A folyamatos forgalmazás – fent megjelölt időszakon belüli – felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot és az Alap Vezető forgalmazóját.

Budapest, 2016. december 19.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Beutalási akció meghosszabítása

A jelen hirdetményben részletezett „Beutalási akció” Prémium számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére meghosszabbításra kerül 2016. december 31-ig úgy, hogy a lenti feltételek szerint beutalt összegnek 2016. december 31-ig meg kell érkeznie az Aegon Alapkezelőnél vezetett értékpapírszámlára. Az akció további feltételei változatlanok, azokra a lenti hirdetményben foglalt szabályok vonatkoznak.

Budapest, 2016. december 8.

Hirdetmény „Beutalási akció”-ról Prémium számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2016. május 13. és 2016. december 15. között Beutalási akció címmel akciót hirdet Prémium számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére.

Az akció részletes feltételei:

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. beutalási díjkedvezményt nyújt 2016. május 13-tól 2016. december 15-ig, mely alapján a megadott időszakban az Aegon Alapkezelőnél vezetett értékpapírszámlán jóváírt összegeket nem terheli a Prémium kondíciók szerinti beutalási díj, az alábbiakban részletezett feltételek együttes teljesülése esetén:

  • Amennyiben az ügyfél az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-nél (továbbiakban Biztosító) 2016. május 13-án, vagy ezt megelőző időpontban megkötött, Aegon Prestige Invest (WIF-01R) módozatú, teljes életre szóló, egyszeri biztosítási díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéssel rendelkezik, és ezen szerződésnek a Biztosító szabályzata szerinti visszavásárlása vagy részvisszavásárlása esetén az ügyfél aszerint nyilatkozik, hogy a szolgáltatás összegének kiutalását az Aegon Alapkezelő Zrt-nél vezetett értékpapírszámlájára kéri.
  • Az értékpapírszámla tulajdonosa, és az Aegon Prestige Invest biztosítási szerződés szerződője az adóazonosító jel alapján megegyező természetes személy, vagy az adószám alapján megegyező gazdasági társaság.
  • A kedvezmény kizárólag arra az esetre vonatkozik, ha az értékpapírszámlára beutalt összeg közvetlenül a Biztosítótól érkezik az Alapkezelő számlájára.

Budapest, 2016. május 10.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám