Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapítói határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) g), h) és i) pontjaiban foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2016. május 2. napján, valamint 2016. május 20. napján a Tulajdonos az alábbi határozatokat hozta:

1/2016-05-02. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy a Társaság 2016. április 1. napján a 6720 Szeged, Dugonics tér 11. sz. alatti fióktelepén, 2016. május 1. napján a 4025 Debrecen, Simonffy u. 25. és a 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 9. sz. alatti fióktelepein megszűntette gazdasági működését, erre való tekintettel a Társaság fióktelepei közül ezen fióktelepeket törölni rendeli.

Az egyedüli tag (részvényes) az Alapító Okirat 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság fióktelepe:        3527 Miskolc, Bajcsy – Zsilinszky utca 2-4.”

Fenti módosítás a Cégbíróságon is bejegyzésre került.

2/2016-05-02. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) az Alapító Okirat 10.1. pontjának 8. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság tagjai felett a munkáltatói jogokat, amennyiben az Igazgatóság tagja munkaviszony keretében látja el tisztségét, az egyedüli tag (részvényes) gyakorolja. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlását az adott területért felelős vezérigazgató látja el (a Részvény Üzletág esetében az elnök-vezérigazgató). A belső ellenőrök felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke látja el a Felügyelőbizottság egyetértésével.”

3/2016-05-02. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) a Szervezeti –és Működési Szabályzat rendelkezéseit akként módosítja, hogy a 2.2. pontjában a fióktelep módosítást átvezetni rendeli, a 2.5. és 3.2. pontoknak a 2/2016-05-02. sz. tagi határozattal érintett rendelkezéseit a 2/2016-05-02. sz. tagi határozatban foglaltak szerint módosítja, továbbá az SZMSZ mellékletét képező „Szervezeti Ábra” mellékletet hatályon kívül helyezi, és helyette új „Szerkezeti Ábra” mellékletet illeszt be.

6/2016 (05. 20.) sz. határozat

  1. Az Alapító az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslata, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló jelentése alapján, elfogadja a Társaság vezérigazgatójának a Társaság 2015. évi tevékenységéről szóló éves beszámolóját és a társaság mérlegét, amelynek
  • mérlegfőösszegét: 5.007.455.000.- HUF
  • adózott eredményét: 2.479.605.000,- HUF

összeggel hagyja jóvá.

  1. Az alapító az egyedüli részvényesnek fizetendő osztalék mértékét 2.500.000.000,- HUF-ban határozza meg.

Budapest, 2016. május 30.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás időszaki felfüggesztéséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az alábbi befektetési alapok esetében a folyamatos forgalmazás 2016. május 26-án a befektetők érdekeinek védelme miatt szünetel.

ALAP NEVE SOROZAT DEVIZA ISIN
AEGON BESSA Származtatott Befektetési Alap A PLN HU0000705728
       
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap A HUF HU0000705256
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I PLN HU0000710942
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap P PLN HU0000713565
       
AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A PLN HU0000711601
AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I PLN HU0000711619
       
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A PLN HU0000710835
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B HUF HU0000710843
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I PLN HU0000710850

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2016. május 27.

A Társaság tájékoztatja továbbá ügyfeleit, hogy az alábbi befektetési alapok esetében a folyamatos forgalmazás 2016. május 30-án a befektetők érdekeinek védelme miatt szünetel.

ALAP NEVE SOROZAT DEVIZA ISIN
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap A HUF HU0000707401
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I HUF HU0000709514
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P PLN HU0000710157
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI PLN HU0000713144

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2016. május 31. 

A folyamatos forgalmazás – fent megjelölt időszakon belüli – felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és az Alap Vezető forgalmazóját.

Budapest, 2016. május 20.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Havi jelentések – április

10 éves lett az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap

Ebből az alkalomból készítettünk interjút Loncsák Andrással az Aegon Alapkezelő Zrt. vezető részvény portfólió menedzserével. András 2012. január 1-je óta kezeli az Aegon Alfát csapatával és többek között mesélt nekünk a kezdetekről, az eddig eltelt időszak legjobb és a legrosszabb döntéseiről, a közeljövőről és saját megtakarítási szokásairól is.

Hirdetmény „Beutalási akció”-ról Prémium számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2016. május 13. és 2016. december 15. között Beutalási akció címmel akciót hirdet Prémium számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére.

Az akció részletes feltételei:

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. beutalási díjkedvezményt nyújt 2016. május 13-tól 2016. december 15-ig, mely alapján a megadott időszakban az Aegon Alapkezelőnél vezetett értékpapírszámlán jóváírt összegeket nem terheli a Prémium kondíciók szerinti beutalási díj, az alábbiakban részletezett feltételek együttes teljesülése esetén:

  • Amennyiben az ügyfél az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-nél (továbbiakban Biztosító) 2016. május 13-án, vagy ezt megelőző időpontban megkötött, Aegon Prestige Invest (WIF-01R) módozatú, teljes életre szóló, egyszeri biztosítási díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéssel rendelkezik, és ezen szerződésnek a Biztosító szabályzata szerinti visszavásárlása vagy részvisszavásárlása esetén az ügyfél aszerint nyilatkozik, hogy a szolgáltatás összegének kiutalását az Aegon Alapkezelő Zrt-nél vezetett értékpapírszámlájára kéri.
  • Az értékpapírszámla tulajdonosa, és az Aegon Prestige Invest biztosítási szerződés szerződője az adóazonosító jel alapján megegyező természetes személy, vagy az adószám alapján megegyező gazdasági társaság.
  • A kedvezmény kizárólag arra az esetre vonatkozik, ha az értékpapírszámlára beutalt összeg közvetlenül a Biztosítótól érkezik az Alapkezelő számlájára.

Budapest, 2016. május 10.

TotalReturn magazin 2016 májusi száma letölthető

Figyelmébe ajánljuk a TotalReturn magazin legfrissebb számát.
Hogyan keressünk 10 százalékot? Például úgy, hogy lemásoljuk a nyertes magyar stratégiát. Warren Buffett sem csinálta jobban. A célkeresztben Törökország, Románia és a magyar kötvények. A maga 68,5 milliárd dolláros vagyonával a világ harmadik leggazdagabb embere, az amerikai Warren Buffett tôzsdei befektetô az értékalapú invesztícióra esküszik (Berkshire Hathaway holdingjával alulértékelt vállalatokat vásárol meg).

Jelen oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. A TotalReturn magazin nem az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. kiadványa. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve a dokumentumban található adatok esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért.

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám