Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása alapok dokumentumainak módosításáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2015. január 30-i hatállyal módosítja az általa kezelt valamennyi Aegon befektetési alapok Kiemelt befektetői információit, valamint az alábbi Aegon befektetési alapok (Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap, Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap, Aegon Tempó Esernyő Alap, Aegon Euroexpress Befektetési Alap, Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap, Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap, Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap) Tájékoztatóit, azok naprakész információtartalmának érdekében.

A kiemelt befektetői információkban megjelenítésre kerültek a 2014-es év hozamadatai, valamint a 2014-es év hozamadatait is figyelembe véve, az alábbi táblázatban felsorolt befektetési jegy sorozatok kockázati besorolása és javasolt befektetési időtávja változott, engedélyköteles módosítás nem történt.

ALAP NEVE SOROZAT DEVIZA új időtáv új kategória régi kategória
Belföldi Kötvény A HUF 2 év 4 5
Climate Részvény A EUR 3 év 5 6
Climate Részvény B HUF 3 év 5 6
EuroExpress A EUR 6 hó 2 3
Lengyel Kötvény P PLN 1 év 3 4
Lengyel Kötvény I PLN 1 év 3 4
Lengyel Részvény A PLN 2 év 4 5
Lengyel Részvény B HUF 3 év 5 6
Lengyel Részvény I PLN 2 év 4 5
MoneyMaxx Expressz A HUF 1 év 3 4
MoneyMaxx Expressz P PLN 1 év 3 4
MoneyMaxx Expressz R HUF 1 év 3 4
Ózon A HUF 6 hó 2 2
Russia A HUF 4 év 6 7
Russia I HUF 4 év 6 7
Panoráma A HUF 4 év 6 5
Panoráma E EUR 4 év 6 5
Panoráma I HUF 4 év 6 5
Panoráma P PLN 4 év 6 5
Panoráma R HUF 4 év 6 5
Panoráma U USD 4 év 6 5
Tempó 04 A HUF 1 év 3 4
Tempó 05 A HUF 1 év 3 4

 

Budapest, 2015. január 29.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása AEGON Befektetési Alapok Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának változásáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az Alapkezelő a Kbftv. 203.§ (4) pontjában foglalt átmeneti rendelkezésnek megfelelően, frissíti az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatát és tájékoztatóját.

Az Alapkezelő a jogszabályi megfeleltetéssel egyidejűleg a dokumentumok egységesítése céljából további módosításokat hajtott végre, elsősorban az eszközértékelés, a díjak és költségek, valamint a befektetési jegyek vételének elszámolása tekintetében.

Fenti dokumentumok 2015. március 2-i dátummal lépnek hatályba.

Budapest, 2015. január 29.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Aegon Tempó Allegro 10

Aegon Tempó Allegro 9

Aegon Tempó Allegro 8

Aegon Tempó Moderato 7

Aegon Tempó Moderato 6

Aegon Tempó Moderato 5

Aegon Tempó Moderato 4

Aegon Tempó Andante 3

Aegon Tempó Andante 2

Aegon Tempó Andante 1

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Az Aegon Panoráma Alap és az Aegon Tempó Esernyő Alap forgalmazói körének bővüléséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap, valamint az Aegon Tempó Esernyőalap befektetési jegyeinek forgalmazói köre az alábbiakkal bővül:

Raiffeisen Bank Zrt.

Budapest, 2015. január 19.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az Aegon Alapokat nem érintette negatívan a Svájci Jegybank döntése

A svájci jegybank tegnap váratlan, de cseppet sem megmagyarázhatatlan lépése után ismét szabadon lebeg a frank árfolyama. Az ezt követő kétszámjegyű árfolyamváltozás nem érintette az Aegon Alapkezelő által kezelt alapokat, mivel a portfoliók pozícióinak megosztásával, valamint a folyamatos kockázatelemzéssel a szélsőséges árfolyammozgások elkerülésére koncentrálunk. Ez nem jelenti azt, hogy az alapok ne futnának valamilyen jellegű és mértékű kockázatot, hiszen ez a hozamtermelés alapja, de figyelünk, hogy amennyiben a piac nem a várakozásaink szerint alakul, akkor legyen lehetőségünk ezeket a pozíciókat úgy zárni, hogy a portfoliókban jelentős veszteség ne keletkezzen.

Az Aegon Alapkezelő befektetéseinél azt tartja szem előtt, hogy lehetőleg minden kockázatot ismerjen, felismerjen és kezelni tudjon. Figyeljük a portfóliók kockázati jellegét és azt, hogy van-e lehetőségünk reagálni a piac, vagy a politika, gazdaságpolitika változásaira. Kiemelten fontos, hogy igyekezzünk elkerülni azokat a kis kockázatú eseményeket, amelyek hatása a bekövetkezésük esetén drámai lehet a portfólióink szempontjából.

Az Aegon Alapkezelő befektetési folyamatának középpontjában az Aegon-csoport „kvadrant”-nak nevezett megközelítése áll, amiben szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel részletesen értékeljük a makrogazdasági folyamatokat, a piacok árazását, a befektetői hangulatot, valamint a technikai indikátorokat. Ezek után a portfóliókat úgy alakítjuk ki, hogy azok kockázatai a kontrollunk alatt legyenek. A szakembergárda több tagja tapasztalta meg élőben, saját bőrén a távol-keleti, az orosz és a dotcom-válságot, és szinte mindannyian átéltük a Lehman-csődöt követő turbulenciát. Ezek az események rávilágítanak, hogy sokszor olyan események is bekövetkezhetnek, amik addig elképzelhetetlennek tűntek, emiatt Társaságunk számára rendkívüli fontossággal bír a pozíciók kockázatának kezelése és az ehhez szükséges tapasztalat, szabályok, eljárások és infrastruktúra.

A svájci jegybank döntése keltett némi zavart a tőkepiacokon, de portfolióink teljesítményét első sorban nem ez az esemény határozza meg. Továbbra is arra számítunk, hogy az infláció már-már aggasztóan alacsony szintje miatt a világ vezető jegybankjai rendkívül alacsonyan tartják a kamatokat, ami miatt folyamatos lesz az érdeklődés a kockázatos eszközök iránt. Az olajár esésének hatása 2015-ben több részpiacra is átgyűrűzik, a globális gazdasági növekedés pedig nem lesz túl erős, de recessziós veszélyeket sem látunk. A sok éve tartó amerikai részvénypiaci árfolyam-emelkedés hordoz némi kockázatot, de egy alkalmasint nagyobb részvénypiaci korrekciót inkább vételi lehetőségnek gondolunk.

Budapest, 2015. január 16.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám