Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Befektetési Alapok befektetési jegyeinek forgalmazása 2014. május 10-én, szombaton, minden forgalmazási helyen szünetel!

Budapest, 2014. április 17.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Orosz részvényt? Most?

Az orosz piac eddig sem tartozott a befektetők kedvencei közé, az elmúlt időszak eseményei azonban tovább fokozták a befektetők piaccal szembeni ellenérzését. Az alacsony növekedési potenciál, a transzparens vállalatok hiánya sok befektetőt elriaszt, ami eddig is tükröződött a más piacokhoz képesti alacsony értékeltségi szintben. Az ukrán konfliktus azonban olyan mértékű diszkontot eredményezett más fejlődő piacokhoz képest, amire az 1998-as orosz válság óta nem volt példa. A kérdés persze az, hogy az alacsony árazás önmagában elég-e az orosz részvénypiac felülteljesítéséhez.

[…]

A teljes elemzést itt találja:

 

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének határozatai

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. április 10. napján a HU-1091 Budapest, Üllői út 1. sz. alatti ingatlanban tartott közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

 

1/2014.04.10. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) elfogadja a Társaság 2013. évben folytatott tevékenységről szóló igazgatósági jelentést.

Az egyedüli tag (részvényes) kijelenti, hogy tudomással bír arról az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt Buzás Dóra könyvvizsgáló jelentéséről, miszerint az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készült el, az a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Tudomásul bír továbbá a Felügyelő Bizottság írásbeli határozatáról, amely bizottság az éves beszámolót és kiegészítő mellékleteit elfogadni javasolja az egyedüli részvényesnek.

Az egyedüli tag (részvényes) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt Buzás Dóra könyvvizsgáló véleményének, illetve a Felügyelő Bizottság írásbeli véleményének ismeretében elfogadja az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit.

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy az eszközök és források végösszege 4.239.740,-eFt, az adózás előtti eredmény 1.612.888,-eFt, míg a társaság adózott eredménye 1.539.702,-eFt (nyereség).

Az egyedüli tag (részvényes) úgy dönt, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2013. évi eredmény, illetőleg az eredménytartalék terhére összesen 1.800.000,-eFt összegű osztalékot fizet ki az egyedüli tag (részvényes) részére.

 

2/2014.04.10. sz. határozat

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli tagja (részvényese) értékelve a Társaság Igazgatósága tagjainak (2013.01.01. – 2013.12.31. közötti időszakot tekintve Kadocsa Péter és Kocsis Bálint, valamint 2013.01.01. – 2013.12.19. napja közötti időszakot tekintve Paliyk Andrea, 2013.12.19. – 2013.12.31. közötti időszakot tekintve Loncsák András) 2013. üzleti évben végzett ügyvezetési tevékenységét úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2013. évre tekintettel a Ptk 3:117 § (1). bekezdésére.

A felmentvény megadásával az egyedüli tag (részvényes) igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2013. évben ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekeinek megfelelően végezték.

A jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadásának alapjául szolgáló információk valótlanok, vagy hiányosak voltak.

 

3/2014.04.10. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) a Társaság bejegyzett könyvvizsgálóját a mai napi hatállyal tisztségéből visszahívja, és a 2016. gazdasági évet lezáró tulajdonosi határozat meghozatalának időpontjáig, de legkésőbb 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának az alábbi szervezetet jelöli ki:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Cégjegyzékszám: 01 09 063022

Adószám: 10256161-2-44

Törzsszám: 002950

A fenti szervezet által kijelölt eljáró könyvvizsgáló:

Balázs Árpád

születési név: Balázs Árpád

anyja neve: Kozma Hedvig

szül.: Budapest, 1969.01.03.

lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai utca 1.

kamarai tagság száma: 006931

 

4/2014.04.10. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) a Társaság Alapító Okiratát – figyelemmel arra a tényre, hogy a 2013. évi V. törvény 2014.03.15. napi hatállyal hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvényt, így az Alapító Okirat több pontját is pontosítani, módosítani kell, illetőleg a 3/2014.04.09. sz. határozatban rögzített módosításra – akként módosítja, hogy a korábbi Alapító Okirat rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, és új alapító Okiratot fogad el, amely tartalmazza ezen módosításkat.

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy a fenti, és egyéb jogszabályi módosítások – különös tekintettel a 2014. évi XVI. törvény hatályba lépése – szükségessé tette a Társaság Szervezeti –és Működési Szabályzatának módosítását. Erre való tekintettel az egyedüli tag elfogadja a Társaság módosított Szervezeti –és Működési Szabályzatát.

Budapest, 2014. április 11.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása AEGON Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatójának változásáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2014. május 12-i hatállyal módosítja az Aegon Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap nevét, valamint befektetési politikáját. Az alap új neve:

Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap

Budapest, 2014. április 11.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

 

Havi jelentések – március

Amire méltán büszkék lehetünk:

„Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap – Az év szabad kötvényalapja”

Kedves Partnereink, Kedves Érdeklődők!

Engedjék meg, hogy megosszuk Önökkel az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közelmúltban elért sikerét! Március 27-én egy ünnepélyes gála keretében adták át a Privátbankár.hu Klasszis 2014 díjakat a magyarországi befektetési alap-piac legkiemelkedőbb szereplőinek.

Az Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alapot a Privátbankár.hu széles szakmai közönség és zsűri bevonásával különböző mutatószámokkal figyelembe vett három éves historikus teljesítménye alapján „Az év szabad kötvényalapja” díjával tűntette ki. A díjat a képen is látható Bakos Ádám, az Alapkezelő kötvény-üzletág vezetője vette át!

Mit érdemes tudni az Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény befektetési alapról?

Kötvényalapunk 2011. január 12-én indult, Bakos Ádám portfólió kezelő irányítása alatt. Az Alap tulajdonképpen egy futamidő megkötés nélküli abszolút hozamú szemléletben kezelt kötvény alap, alacsony kockázatvállalási profillal (7-es skálán a második legalacsonyabb kockázati szintet foglalja el). A befektetési alap célja azonban a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam elérése, relatív mérsékelt kockázat vállalása mellett! Nevével ellentétben nemcsak vállalati kötvényekbe, hanem állampapírokba, illetve állami garanciával kibocsátott papírokba is fektet, mindezt azonban aktívan kezeli és amennyiben rossz piaci hangulatra számít, a portfólió jelentős részét rövid diszkontkincstárjegyekbe és MNB kéthetes papírokban is parkoltathatja. A portfólió sok befektetés között osztja meg befektetéseit (erősen diverzifikált módon), míg alapesetben a portfólió devizakitettsége forintra visszafedezett marad. Befektetési alapunk sikerét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy napjainkra a portfólió mérete 3 év alatt közel 17 milliárd forintra duzzadt, ügyfelei között pedig mind intézményi befektetők, mind privátbanki befektetők, valamint lakossági ügyfelek is megtalálhatók.

Az alap kezeléséhez Szűcs Zoltán kötvény portfólió menedzser 2013. nyarán csatlakozott, Bakos Ádám vezetése mellett. Zoltán a portfólió kezelését mostanra teljes önállósággal végzi, azonban az alap befektetéseit hasonló befektetési stílus és filozófia mellett valósítja meg.

Videó interjú Bakos Ádám kötvény-üzletág vezetővel: http://youtu.be/OZ-6DLdiRy0

További információk az alapról: https://www.aegonalapkezelo.hu/wp-content/uploads/2013/04/vk-a.pdf

Mit érdemes tudni a befektetési alap-piacról?

2013-ban közel harmadával nőtt a hazai befektetési alapok tőkéje, a vagyon növekedése meghaladta az 1000 milliárd forintot, ami döntően friss pénzek beáramlásának köszönhető. A forintban kibocsátott alapok több mint háromnegyede pozitív hozamot ért el tavaly, de csak 43 százalékuk érte utol az irányadó állampapír-piaci mutatót. Óriási volt a szórás, 30-40 százalékos nyereségre és 30-40 százalékos veszteségre is volt példa.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. rövid bemutatása

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. az Aegon Magyarország csoport leányvállalataként Magyarország és a régió alapkezelői piacának meghatározó szereplője. Több mint 16 éves tapasztalattal az Alapkezelő a globális cégcsoport közép-kelet-európai régiós vagyonkezelési központjaként magyar, lengyel, cseh, szlovák, ukrán, román és török vagyont kezel mintegy 5,2 milliárd euró értékben, melyből 582 milliárd forint áll közvetlen kezelése alatt. Az Aegon Alapkezelő szolgáltatásai közé tartozik a befektetési alapkezelés, értékpapír-kölcsönzés, befektetési tanácsadás, portfóliókezelés és az európai befektetési alapok kezelése. A Társaság szolgáltatásai intézményi és lakossági ügyfelek számára egyaránt elérhetőek.


Készítette és összeállította az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank
Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. Az itt megjelenő vélemény nem minősül befektetési elemzésnek, vagy ajánlásnak. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve a dokumentumban található adatok esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért.

Hirdetmény „Elengedtük a díjakat. Sőt, most mi fizetünk! II.” számlanyitási akcióról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban Aegon Alapkezelő) 2014. április 1. és 2014. május 31. között „Elengedtük a díjakat. Sőt, most mi fizetünk! II.” számlanyitási akciót hirdet. Az Aegon Alapkezelő évi 0,5% bónuszt fizet az akcióban részt vevő Ügyfeleinek az alábbi feltételek mellett:

  1. Az akció kizárólag új Ügyfelekre vonatkozik, 2014. május 31-ig az Aegon Alapkezelőnél történő értékpapírszámla-nyitás esetén, amennyiben a számlanyitást az Ügyfél az Aegon Alapkezelő Online ügyfélszolgálatán kezdeményezte. Online kezdeményezett számlanyitás befejezéséhez szükség van az Ügyfél egyszeri személyes megjelenésére az Aegon Alapkezelő ügyfélszolgálati irodáinak valamelyikében.
  2. Új Ügyfélnek minősül az a magánszemély vagy közület, aki 2013. november 30-án nem rendelkezett értékpapírszámlával az Aegon Alapkezelőnél.
  3. A bónusz vetítési alapja a 2014. évi átlagos értékpapír-állomány.
  4. Az értékpapír-állományba az Aegon Alapkezelő által kezelt befektetési alapoknak azon befektetési jegyei számítanak bele, amelyeket az Ügyfél a vizsgált időszakban az Aegon Alapkezelőnél vezetett értékpapírszámláján tartott.
  5. Az értékpapír-állományba nem számítanak bele az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegyei.
  6. A bónusz jóváírása a 2015. évben, legkésőbb az ötödik forgalmazási napon történik.
  7. A jóváírás az Ügyfél számláján történhet pénz, vagy azzal megegyező piaci értékű befektetési jegy formájában, az Aegon Alapkezelő döntése szerint. A piaci érték a 2014. decemberi záró befektetési jegy árfolyamok alapján kerül kiszámításra.

Budapest, 2014.03.31.
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám