AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP („P” SOROZATA)

Nyilvános Ajánlattétel és hirdetmény

Alapkezelő

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Forgalmazó

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Letétkezelő

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

2014.03.28.

 

Az Alap neve, típusa

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

 

Az értékpapír megnevezése

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap „P” sorozatú befektetési jegye

 

A befektetési jegy sorozatok fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „P” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap („P” sorozat PLN)                    HU0000713565

A Befektetési jegyek névértéke: 1 PLN, azaz lengyel zloty.

 

Alapkezelői határozatok

2/2014. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2014. január 29.

 

Felügyeleti határozatok

Az Alap kezelési szabályzatát a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap H-KE-III-262/2014. 2014.03.26.

A befektetők lehetséges köre

A „P” sorozatú Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

 

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

Az Alap forgalmazásának kezdete

Az Alap forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor. A „P” sorozat forgalmazásának megkezdésére a kezelési szabályzat módosításának felügyeleti engedélyezését követő közzététel napján kerül sor.

 

Az Alap üzleti éve

Az Alap üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A „P” sorozat első üzleti éve az első forgalmazás napjától 2014. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása AEGON Befektetési Alapok Tájékoztatójának változásáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2014. április 28-i hatállyal módosítja az Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap és az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap befektetési politikáját. Fentiekkel egyidejűleg, ez utóbbi alap esetében a referenciaindex összetétele is változik.

A Társaság továbbá, 2014. március 28-i hatállyal módosítja az Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap kezelési szabályzatát és tájékoztatóját az új “P” sorozat indítása miatt.

 

Budapest, 2014. március 28.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása alapok dokumentumainak módosításáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2014. április 14-i hatállyal módosítja az általa kezelt Aegon EuroExpress Befektetési Alap, valamint az Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát.

 

Budapest, 2014. március 12.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Havi jelentések – február

Havi kitekintés / Mintaportfólió 2014.03.10.

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:


Konzervatív mintaportfólió*

  • Értéke 2014.02.28-án 1 252 512,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 30% 20%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 30% 40%
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap 0% 10%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 20% 20%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 20% 10%
100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Hosszú távú mintaportfólió*

  • Értéke 2014.02.28-án 1 242 654,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 10%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 20% 20%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 10% 5%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 5% 0%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 30% 40%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 10% 10%
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap 0% 5%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 5% 10%
100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Mik voltak az elmúlt időszak legfontosabb piaci eseményei?

A gyenge évkezdetet követően érezhetően optimistább hangulatban telt az elmúlt hónap a  tőkepiacokon. A meghatározó tőzsdeindexek közül az amerikai S&P500 tőzsdeindex a hónap végére ledolgozta a januári veszteségeket és új történelmi csúcsra erősödött. Az emelkedést elsődlegesen a várakozásokat ezúttal is felülmúló amerikai vállalati eredmények támogatták. A felfelé korrekcióból nem maradtak ki a meghatározó európai piacok sem, történelmi csúcsdöntések ugyanakkor nem születtek, illetve a napvilágra kerülő európai gyorsjelentések kevésbé meggyőző képet mutattak.

Kínában február során folytatódó lassulást és meglehetősen gyenge konjunkturális képet festettek a napvilágra kerülő makrogazdasági mutatók. A nyersolaj ennek ellenére magasabban zárta hónapot, míg a nemesfémek töretlenül folytatták az év eleje óta tartó erősödésüket. A januári korrekció után ismét gyengülni kezdett a dollár, amely az euróval szemben kétéves mélypont közelébe süllyedt.

Összességében, míg a fejlett részvénypiacok inkább az eufória jeleit mutatták, addig a fejlődő piacokkal szemben sohasem voltak ennyire pesszimisták a befektetők. Az idei évben több, mint 22 milliárd dollárt vontak ki fejlődő piaci alapokból, ez meghaladja a tavalyi egész éves kiáramlást.  A fejlődő piaci diszkont jelentősen kitágult a fejlett piacokhoz képest, így mind árazás, mind pedig pozícionáltság alapján hosszú távon attraktívnak tűnik. Rövid távon, azonban elképzelhető, hogy lesz még jobb belépési pont is, egy komolyabb fordulathoz szükség lenne azonban a tőkekiáramlás csökkenésére, jobb kínai növekedési kilátásokra, és az amerikai kötvényhozamok stabilizálódására.

Változások a mintaportfólió összetételében

  • A konzervatív mintaportfólióban megemeltük az Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap, illetve az Ózon Éves Tőkevédett Alap súlyát, ezzel egyidejűleg kissé csökkentettük az Aegon MoneyMaxx Abszolút Hozamú Alap, illetve Pénzpiaci Alapsúlyát.
  • A hosszú távú portfólióban megnöveltük az Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap, Aegon IstanBull Részvény Alap és Aegon Nemzetközi Részvény alapok súlyát, míg az orosz és ázsiai részvény kitettséget illetve az Aegon Alfa Származtatott Alap súlyát enyhén csökkentettük.


grafikon

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám