Havi jelentések – december

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Alapítói Határozata

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról 136. § (1) e), g) és h) pontjaiban foglaltaknak megfelelően bejelenti és közzéteszi, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365), mint a Társaság egyedüli tagja (részvényese) 2013. december 19. napján meghozta az alábbi határozatokat.

1/2013-12-19. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) a Társaság telephelyeit 2014.01.01. napi kezdő hatállyal az alábbiakkal rendeli kiegészíteni:

 

1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

1093 Budapest, Boráros tér 7.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

 

Az egyedüli tag (részvényes) 2014.01.01. napi kezdő hatállyal az alapító Okirat 2.2. pontját a fentiek szerint kiegészíti.

 

Az egyedüli tag (részvényes) a Társaság új fióktelepeit 2014.01.01. napi kezdő hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

 

4025 Debrecen, Simonffy utca 25.

9021 Győr, Jókai utca 11/b.

3527 Miskolc, Bajcsy – Zsilinszky utca 2-4.

7622 Pécs, Bajcsy – Zsilinszky utca 9.

6720 Szeged, Dugonics tér 11.

8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 5.

4400 Nyíregyháza, Sólyom utca 4.

 

Az egyedüli tag (részvényes) 2014.01.01. napi kezdő hatállyal az alapító Okirat 2. cikkét a fenti – számozását tekintve 2.3. – ponttal egészíti ki.

 

Az egyedüli tag (részvényes) 2014.01.01. napi kezdő hatállyal Palyik Andrea igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja, és helyette az igazgatóság tagjának 2014.01.01. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

 

Név:                 Loncsák András igazgatósági tag

an.:                  Szemmelveisz Sarolta

lakcíme:           2013 Pomáz, Honfoglalás útja 5.

szül.:                Budapest, 1972.11.21.

 

Az egyedüli tag (részvényes) 2014.01.01. napi kezdő hatállyal az alapító Okirat 10.2. pontját a fentiek szerint módosítja.

 

2/2013-12-19. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy a fejlesztési tartalék maximálisan képezhető összege az adózás előtti nyereség 50 százaléka, de legfeljebb 500 millió forint. Ennek figyelembe vétele mellett az egyedüli tag (részvényes) a 2013. tárgyévre vonatkozó pozitív adózás előtti eredmény terhére 5.000.000,-, azaz Ötmillió forint összegű fejlesztési tartalék képzését rendeli el.

Budapest, 2013. december 19.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt

 

 

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása AEGON Befektetési Alapok Tájékoztatójának változásáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a 3/2013. és a 4/2013.számú Igazgatósági határozataiban foglaltak szerint módosította az Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap, az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap és az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési politikáját. A felügyeleti jóváhagyásnak megfelelően, ezen alapok módosított Kezelési szabályzatai, Tájékoztatói és Kiemelt Befektetői Információi 2014.01.13-án lépnek hatályba.

Budapest, 2013. december 11.

 

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

A 2014. január 13-tól hatályos tájékoztatók és kezelési szabályzatok:


 


 

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása AEGON Befektetési Alapok Tájékoztatójának változásáról

A BATV 154.§/(4) pontjában foglalt átmeneti rendelkezésnek eleget téve, az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2013. december 11-i hatállyal módosítja az alább felsorolt Aegon befektetési alapok kezelési szabályzatát és tájékozatóját, hogy azok a BATV. 3., illetve 5. mellékletének megfeleljenek, engedélyköteles módosítás nem történt.

 

Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

Aegon Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap

Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap

Aegon EuroExpressz Befektetési Alap

Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap

Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap

Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja

 

Budapest, 2013. december 11.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP („PI” SOROZATA) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL ÉS HIRDETMÉNY

Alapkezelő

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Forgalmazó

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Letétkezelő

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

2013.12.04.

Az Alap neve, típusa

Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

Az értékpapír megnevezése

Aegon Russia Részvény Befektetési Alap „PI” sorozatú befektetési jegye

A befektetési jegy sorozatok fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „PI” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

Aegon Russia Részvény Befektetési Alap („PI” sorozat PLN)                   HU0000713144

A Befektetési jegyek névértéke: 1 PLN, azaz lengyel zloty.

Alapkezelői határozatok

5/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. szeptember 23.

Felügyeleti határozatok

Az Alap kezelési szabályzatát a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

Aegon Russia Részvény Befektetési Alap H-KE-III-844/2013. 2013. november 28.

A befektetők lehetséges köre

A „PI” sorozatú Befektetési jegyek forgalomképessége korlátozott, azokat elsősorban az Alapkezelő forgalmazza – az Üzletszabályzatában meghatározott feltételek mellett-, valamint további, az Alapkezelő által kiválasztott forgalmazók ezen sorozatokra vonatkozó kondícióik alapján.

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

Az Alap forgalmazásának kezdete

Az „PI” sorozat forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor.

Az Alap üzleti éve

Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2013. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

 

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP („PI” SOROZATA) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL ÉS HIRDETMÉNY

Alapkezelő

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Forgalmazó

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Letétkezelő

CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

(1051 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 7.)

2013.12.04.


Az Alap neve, típusa

Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

Az értékpapír megnevezése

Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap „PI” sorozatú befektetési jegye

A befektetési jegy sorozatok fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „PI” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap („PI” sorozat PLN)               HU0000713151

A Befektetési jegyek névértéke: 1 PLN, azaz lengyel zloty.

Alapkezelői határozatok

6/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. szeptember 23.

Felügyeleti határozatok

Az Alap kezelési szabályzatát a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap H-KE-III-831/2013. 2013. november 28.

A befektetők lehetséges köre

A „PI” sorozatú Befektetési jegyek forgalomképessége korlátozott, azokat elsősorban az Alapkezelő forgalmazza – az Üzletszabályzatában meghatározott feltételek mellett-, valamint további, az Alapkezelő által kiválasztott forgalmazók ezen sorozatokra vonatkozó kondícióik alapján.

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

Az Alap forgalmazásának kezdete

Az „PI” sorozat forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor.

Az Alap üzleti éve

Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2013. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

Havi jelentések – november

„Elengedtük a díjakat. Sőt, most mi fizetünk!” számlanyitási akcióról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2013. december 1. és 2014. március 31. között „Elengedtük a díjakat. Sőt, most mi fizetünk!” címmel számlanyitási akciót hirdet.
Az akció részletes feltételei:

  1. Az akcióban való részvétel feltétele, hogy a leendő ügyfél, vagy közeli hozzátartozója* a számlanyitási szerződés megkötésének időpontjában a magyarországi Aegon-csoport vállalatainál élő biztosítási, hitel, nyugdíjpénztári vagy egyéb ügyfélszerződéssel rendelkezzen.
  2. Az akció kizárólag új ügyfelekre vonatkozik, 2014. március 31-ig az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt-nél (a továbbiakban Aegon Alapkezelő) történő értékpapírszámla-nyitás esetén, amennyiben a számlanyitást az ügyfél online kezdeményezte. Online kezdeményezett számlanyitás befejezéséhez szükség van az ügyfél egyszeri személyes megjelenésére az Aegon Alapkezelő ügyfélszolgálati irodáinak valamelyikében.
  3. Új ügyfélnek minősül az a magánszemély vagy közület, aki 2013. november 30-án nem rendelkezett értékpapírszámlával az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt-nél.
  4. A 0,5% bónusz összegének vetítési alapja az Aegon Befektetési Alapokba fektetett, 2014. évi átlagos értékpapír-állomány. A vetítési alapba nem számít bele az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alapba fektetett állomány.
  5. A 0,5% bónusz jóváírása a 2015. évben, legkésőbb az ötödik forgalmazási napon történik.
  6. A jóváírás az ügyfél számláján történhet pénz, vagy azzal megegyező piaci értékű befektetési jegy formájában, az Aegon Alapkezelő döntése szerint. A piaci érték a 2014. decemberi záró befektetési jegy árfolyamok alapján kerül kiszámításra.

*Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685.§ b) alapján közeli hozzátartozók a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám