Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 4 /2013. számú Igazgatósági határozat

2013. AUGUSZTUS 1-TŐL a közteherviselési kötelezettséget érintő törvénymódosítás lép érvénybe, melynek értelmében a befektetések kamatjövedelmét terhelő 16%-os adókötelezettségen túl, további 6% EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁST (EHO) KELL MEGFIZETNI. Így a befektetési alapokon realizált árfolyamnyereség 22%-át adóként kötelesek a befektetők megfizetni.

A fentieket előíró törvény (EHO tv.) 3/A. §  (2)-ének értelmében:

„Mentes az egészségügyi hozzájárulás alól

b) az Szja tv. szerinti EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem,

c) az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelynél

ca) az értékpapír tulajdonban tartásának időszakában mindvégig a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet szabályzatában vagy más hasonló, a befektető által megismerhető belső szabályában meghatározottak szerint a szervezet befektetésének legalább 80 százalékos arányban kell a b) pont szerinti értékpapírt tartalmaznia […]”

A törvény hatályba lépésének napjáig a módosítás Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) általi jóváhagyási kötelezettsége miatt kivitelezhetetlen, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) által kezelt Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap kezelési szabályzatában átvezetésre kerüljön egy, a fent idézett jogszabály-szövegnek megfelelő befektetési korlát, ezért az Alapkezelő Igazgatósága a befektetők érdekeinek védelmében 2013. július 30-i hatállyal a következő szabályt hozza:

Az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap mindenkori befektetési portfóliójának legalább 80 százalékos arányban kell EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaznia.

A szabály az alap kezelési szabályzatán való átvezetésére és a PSZÁF-hoz engedélyeztetésre benyújtására a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2013. év végéig sor kerül.

Jelen Igazgatósági határozat kötelezően nyilvánosságra hozandó az Alapkezelő honlapján, valamint a kozzetetelek.hu honlapon.

Budapest, 2013. július 30.

 

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Havi kitekintés / Mintaportfólió 2013.07.24.

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:

Konzervatív mintaportfólió*

 • Értéke 2013.07.24-én 1 196 947,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

új súlyozás régi súlyozás
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 10% 0%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 30%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 30% 30%
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap 0% 5%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 30% 30%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 10% 5%
100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Hosszú távú mintaportfólió*

 • Értéke 2013.07.24-én 1 193 762,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 10% 20%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 10% 5%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 30% 30%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 5% 5%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 5% 5%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 30% 30%
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap 10% 5%
100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Mik voltak a közelmúltban a nemzetközi és hazai piac legfontosabb eseményei?

 • A piac az elmúlt hónapokban különösen érzékennyé vált a FED kamatpolitikájával kapcsolatos bejelentésekre, így főként ez határozta meg a piaci mozgásokat. Bernanke FED elnök június közepi, monetáris szigorításról kapcsolatos beszéde igen negatív piaci reakciót váltott ki, az amerikai jegybank az elmúlt hónapban több ízben is enyhítette a QE visszavonásával kapcsolatos félelmeket. Annak ellenére azonban, hogy a FED kamatpolitikája a szükségesnél hosszú távon is jóval megengedőbb maradhat, kezdetét vette egy átmeneti időszak, az eddigi magas likviditás vezérelte piacok helyett ismét a növekedési kilátások jelenthetik a fő mozgatórugót.
 • Az átárazódó kötvénypiacok, a fejlett piaci növekedési kilátások javulása tovább erősítette a rotációt a kötvénypiacokról a részvénypiacok felé, melynek hatására szinte valamennyi fejlett piacnak sikerült ledolgoznia a júniusban elszenvedett veszteségeket.
 • A hazai kötvénypiacon a fejlődő piaci kötvényekben tapasztalható eladási hullám ellenére nagyobb kiáramlás nem volt tapasztalható.
 • A fejlődő piaci részvények továbbra is legkevésbé kedvelt eszközosztály a globális befektetők körében, ami ráadásul jelentős alulpozícionáltsággal párosul.
 • Az MNB a várakozásoknak megfelelően ismét 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatrátát, így július 24-től 4,00% az alapkamat Magyarországon. A nagy kérdés az, hogy folytatódik-e a monetáris lazítás, hiszen sok elemző ezt a szintet jelölte meg a ciklus befejezéseként.
 • Az infláció továbbra is rekord alacsony szinten tartózkodik Magyarországon, amit csak részben magyaráz a januári lakossági energiaár-csökkentés. Ha tehát a kamatcsökkentések megállítása mellett dönt a jegybank, akkor valószínűleg a törékeny nemzetközi tőkepiaci hangulat lehet ennek a fő oka. A júniusi nemzetközi korrekciós fázisból látszott ugyanis, hogy a piacok mennyire függenek a Fed QE3 „pénzpumpa” programjától.

Gondolatok a piacokról, illetve a mintaportfólió összetételéről

 • Mindkét portfólióban kisebb változtatásokat hajtottunk végre, így megemeltük a hozamemelkedés miatt a hazai kötvények súlyát, ezzel egyidejűleg lecsökkentettük a vállalati kötvény alap kitettségét a portfóliókban.
 • A hosszú távú portfólióban kissé növeltük az orosz részvények súlyát, mivel túladottnak és alulpozícionáltnak tűnik a befektetők körében. Hosszú távon jó beszállási pontnak tűnik.
 • Az abszolút hozamú alapjaink súlyát változatlanul hagytuk a portfóliókban. A MoneyMaxx fejlett piaci részvény kitettséget növelt, míg az Alfa piac semleges pozíciókat vett fel (pair trade-eken keresztül), illetve növelte az alulértékelt magas növekedési potenciállal kecsegtető részvények súlyát.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 3 /2013. számú Igazgatósági határozat

2013. AUGUSZTUS 1-TŐL a közteherviselési kötelezettséget érintő törvénymódosítás lép érvénybe, melynek értelmében a befektetések kamatjövedelmét terhelő 16%-os adókötelezettségen túl, további 6% EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁST (EHO) KELL MEGFIZETNI. Így a befektetési alapokon realizált árfolyamnyereség 22%-át adóként kötelesek a befektetők megfizetni.

A fentieket előíró törvény (EHO tv.) 3/A. §  (2)-ének értelmében:

„Mentes az egészségügyi hozzájárulás alól

b) az Szja tv. szerinti EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem,

c) az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelynél

ca) az értékpapír tulajdonban tartásának időszakában mindvégig a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet szabályzatában vagy más hasonló, a befektető által megismerhető belső szabályában meghatározottak szerint a szervezet befektetésének legalább 80 százalékos arányban kell a b) pont szerinti értékpapírt tartalmaznia […]”

A törvény hatályba lépésének napjáig a módosítás Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) általi jóváhagyási kötelezettsége miatt kivitelezhetetlen, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) által kezelt, a fenti kivétel szempontjából releváns befektetési alapok (Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap) kezelési szabályzataiban átvezetésre kerüljön egy, a fent idézett jogszabály-szövegnek megfelelő befektetési korlát, ezért az Alapkezelő Igazgatósága a befektetők érdekeinek védelmében 2013. július 15-i hatállyal a következő szabályt hozza:

Az Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap és az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap mindenkori befektetési portfóliójának legalább 80 százalékos arányban kell EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaznia.

A szabály az érintett alapok kezelési szabályzatain való átvezetésére és a PSZÁF-hoz engedélyeztetésre benyújtására a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2013. év végéig sor kerül.

Jelen Igazgatósági határozat kötelezően nyilvánosságra hozandó az Alapkezelő honlapján, valamint a kozzetetelek.hu honlapon.

Budapest, 2013. július 15.

 

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Havi jelentések – június

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Aegon Bessa Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójának változásáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az Aegon Bessa Származtatott Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, 2013. július 11-i hatállyal megváltozik, a törvényi (BATV) előírások szerint.

 

Budapest, 2013. július 9.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP („I” SOROZATA) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE ÉS HIRDETMÉNYE

Alapkezelő:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

 

Forgalmazó:

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

(1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.)

 

Letétkezelő:

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

(1051 Budapest, Bank Center, Szabadság tér 7.)

2013. július 11.


Az Alap neve, típusa

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

 

Az értékpapír megnevezése

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap „I” sorozatú befektetési jegy

 

A befektetési jegy sorozat fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „I” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

AEGON Nemzetközi Részvény („I” sorozat HUF)             HU0000712393

A Befektetési jegyek névértéke 1 HUF.

 

Alapkezelői határozat

2/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. március 6.

Felügyeleti határozat

A Tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap H-KE-III-425/2013. 2013. június 25.

A befektetők lehetséges köre

A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legalább 100 millió forint értékben vásárolnak az „I” sorozatból, vagy az ügyfél „I” sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen, piaci értéken számolva meghaladja a 100 millió forintot.

 

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

A Sorozat forgalmazásának kezdete

Az „I” sorozat forgalmazásának megkezdésére a nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor.

 

A Sorozat üzleti éve

A Sorozat első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2013. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP („P” ÉS „R” SOROZATA) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE ÉS HIRDETMÉNYE

Alapkezelő:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

 

Forgalmazó:

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

(1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.)

 

Letétkezelő:

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

2013. július 11.

Az Alap neve, típusa

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

 

Az értékpapírok megnevezése

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap „P” sorozatú befektetési jegy

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap „R” sorozatú befektetési jegy

 

A befektetési jegy sorozatok fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „P” és „R” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap („P” sorozat HUF)      HU0000712385

A Befektetési jegyek névértéke 1 PLN.

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap („R” sorozat HUF)                 HU0000712278

A Befektetési jegyek névértéke 1 HUF.

 

Alapkezelői határozatok

1/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. február 25.

2/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. március 6.

Felügyeleti határozat

A Tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap H-KE-III-426/2013. 2013. június 25.

A befektetők lehetséges köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

 

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

A Sorozatok forgalmazásának kezdete

A „P” és „R” sorozatok forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor.

 

A Sorozatok üzleti éve

Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2013. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

 

AZ AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP („R” SOROZATA) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE ÉS HIRDETMÉNYE

Alapkezelő:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

 

Forgalmazó:

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

(1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.)

 

Letétkezelő:

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

2013. július 11.


Az Alap neve, típusa

AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

 

Az értékpapír megnevezése

AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap „R” sorozatú befektetési jegye

 

A befektetési jegy sorozatok fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „R” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap („R” sorozat HUF)                        HU0000712286

A Befektetési jegyek névértéke 1 HUF.

 

Alapkezelői határozatok

1/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. február 25.

Felügyeleti határozatok

A Tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap H-KE-III-427/2013. 2013. június 21.

A befektetők lehetséges köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

 

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

Az Alap forgalmazásának kezdete

Az „R” sorozat forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor.

 

Az Alap üzleti éve

Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2013. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

 

AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP („P” ÉS „R” SOROZATA) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE ÉS HIRDETMÉNYE

Alapkezelő:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

 

Forgalmazó:

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

(1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.)

 

Letétkezelő:

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

(1051 Budapest, Bank Center, Szabadság tér 7.)

2013. július 11.


Az Alap neve, típusa

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.

Az értékpapír megnevezése

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap „P” sorozatú befektetési jegye

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap „R” sorozatú befektetési jegye

 

A befektetési jegy sorozatok fajtája, típusa

A BAT 3 § 15. pontja szerint dematerializált formában előállított, „P” és „R” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra.

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap („P” sorozat HUF)             HU0000712401

A Befektetési jegyek névértéke 1 PLN.

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap („R” sorozat HUF)             HU0000712260

A Befektetési jegyek névértéke 1 HUF.

 

Alapkezelői határozatok

1/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. február 25.

2/2013. számú Igazgatósági határozat, kibocsátásának kelte: 2013. március 6.

Felügyeleti határozatok

A Tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap H-KE-III-428/2013. 2013. június 21..

A befektetők lehetséges köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

 

A hozam megállapítása, kifizetése

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a budsfejl801:12082 honlap. Ezen kívül az Alapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, illetve az Alapkezelő székhelyén.

Az Alap forgalmazásának kezdete

A „P” és „R” sorozatok forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor.

 

Az Alap üzleti éve

Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2013. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. tájékoztatása Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatójának változásáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllıi út 1.,cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit,hogy az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, 2013. július 11-i hatállyal megváltozik, az alábbiak szerint:

 • Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap „B” (PLN) sorozatának devizakockázatánakfedezésére vonatkozó szabályok módosulnak,
 • Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap „R” sorozata elindul.

 

Budapest, 2013. július 9.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám