Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapítói határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a befektetési alapkezelőkről szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1) h) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2013. április 26. napján, a Tulajdonos az alábbi határozatot hozta:

1/2013.04.26. sz. Alapítói Határozat

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365), mint az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli tagja (részvényese) az alábbi határozatot hozta:

Az egyedüli tag (részvényes) elfogadja a Társaság 2012. évben folytatott tevékenységről szóló igazgatósági jelentést.

Az egyedüli tag (részvényes) kijelenti, hogy tudomással bír arról az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt Buzás Dóra könyvvizsgáló jelentéséről, miszerint az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készült el, az a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Tudomásul bír továbbá a Felügyelő Bizottság írásbeli határozatáról, amely bizottság az éves beszámolót és kiegészítő mellékleteit elfogadni javasolja az egyedüli részvényesnek.

Az egyedüli tag (részvényes) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt Buzás Dóra könyvvizsgáló véleményének, illetve a Felügyelő Bizottság írásbeli véleményének ismeretében elfogadja az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit.

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy az eszközök és források végösszege 4.492.281.000,-Ft, az adózás előtti eredmény 2.058.397.000,-Ft, míg a társaság adózott eredménye 1.988.318.000,-Ft (nyereség).

Az egyedüli tag (részvényes) úgy dönt, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2012. évi eredmény, illetőleg az eredménytartalék terhére összesen 2.000.000.000,-HUF összegű osztalékot fizet ki az egyedüli tag (részvényes) részére.

 

Budapest, 2013. április 26.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap és az Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának időszaki felfüggesztéséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását, 2013. május 2. – 2013. május 3. közötti időszakban a befektetők érdekeinek védelme miatt felfüggeszti.

Továbbá, szintén felfüggesztésre kerül az Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása, 2013. május 3-án, a befektetők érdekeinek védelmében.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztését az Orosz és a Lengyel Értéktőzsde zárva tartása indokolja, mert emiatt az Alapok nettó eszközértékének valós megállapítása ezen időszakban nem biztosított.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2013. május 6.

A folyamatos forgalmazás – fent megjelölt időszakon belüli – felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és az Alap Vezető forgalmazóját.

 

Budapest, 2013. április 29.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Havi kitekintés / Mintaportfólió 2013.04.15.

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el. Az elmúlt időszakban nem változtattunk a mintaportfólió összetételén, melynek elsődleges oka a portfóliók inkább konzervatívnak mondható összeállítása volt. Mostanra azonban eljött az ideje, hogy kisebb-nagyobb módosításokat hajtsunk végre a portfóliók összeállításában.

Szintén ajánljuk figyelmükbe a közelmúltban elindított szakmai blogunkat, amelyben heti-havi rendszerséggel piaci gondolatainkat osztjuk meg az olvasóinkkal: www.totalreturn.hu

 

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:

Konzervatív mintaportfólió*

  • Értéke 2013.04.15-én 1 174 176,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 30% 25%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 30% 30%
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap 5% 10%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 30% 25%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 5% 10%
100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Hosszú távú mintaportfólió*

  • Értéke 2013.04.15-én 1 181 613,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 20%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 5% 5%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 30% 30%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 5% 0%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 5% 5%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 30% 30%
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap 5% 10%
100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Mik voltak a közelmúltban a nemzetközi és hazai piac legfontosabb eseményei?

  • Az elmúlt időszak talán egyik legjelentősebb piaci eseménye a japán központi banknak  az előzetes várakozásoknál is agresszívabb monetáris lazítási bejelentése volt. Az évtizedek óta tartó japán növekedési és deflációs  probléma tartós megoldásának céljából igen erőteljes monetáris expanzióba kezdett a Bank of Japan. Az általuk teremtett jegybankpénz (monetáris bázis) volumene gyakorlatilag pár év alatt megduplázódna a tervek szerint – 138 billió jenről 270 billióra. Ez évente mintegy 60-70 billió jen (árfolyamtól függően mintegy 700 milliárd dollár) friss pénz teremtését jelenti. Nagyságrendjét tekintve, összemérhető az amerikai  FED jelenleg  futó, havi 85 milliárd dolláros „Quantitative Easing” programjával. Több piaci szereplővel egyetértésben mi is úgy gondoljuk, hogy a lépés globális hatásai is jelentősek lesznek.
  • Az elmúlt időszak másik meghatározó eseménye a ciprusi válság volt. A 100 ezer euró feletti nagybetétek egy része a bankrendszer megmentése érdekében befagyasztásra kerül, másik része automatikusan bankrészvénnyé konvertálódik. Az a tény, hogy a betétesek ilyen esetben a veszteségmegosztásba bevonásra kerülhetnek, bizonytalanságot okozott az európai piacokon. A trojka jelentése szerint (EKB, Európai Bizottság és az IMF) az eddigi 16 milliárd euró helyett immár 23 milliárd eurót kellene kifizetnie a szigetországnak a bankmentéshez, miközben a hitelfolyósítók nem hajlandóak emelni a 10 milliárdos keretösszegen. Valószínűleg állami tulajdonok eladásával, adóemeléssel, vagy éppen az aranytartalékok csökkentésével érik majd el a kívánt összeget.
  • Hazai téren a Magyar Nemzeti Bank új stábjának az előzetes várakozásokhoz képest visszafogottabb lépései emelendők ki. Nem történt gyakorlatilag olyan lépés, ami az effektív kamatszint agresszív csökkentéséhez, így a forint elszabadulásához, az ország finanszírozhatóságának ellehetetlenüléséhez vezetett volna (pl. túl agresszív nem konvencionális beavatkozás). Óvatosan kijelenthető, hogy a monetáris politikát övező bizonytalanság nagyban csökkent. A hazai alapkamat 5%-ra mérséklődött márciusban, többek között a gyenge belső keresletnek, stagnáló gazdasági növekedésnek és a szabályozott energiaárak mérséklésének következtében kialakult kedvezőbb inflációs környezetnek és kilátásoknak köszönhetően.

Gondolatok a piacokról, illetve a mintaportfólió összetételéről

  • A főbb kérdések, amelyek mostanra globális szinten a befektetőket foglalkoztatják a következőképpen hangzanak: Beindul-e a növekedés a fejlett piacokon? Marad-e a laza monetáris politika? Lesz-e rotáció a részvényekbe? Illetve ezzel egyidejűleg a kötvény-érának vége szakad-e?
  • Véleményünk szerint a FED – bár már közelebb van a monetáris lazítás végéhez, – tartósan fenntarthatja még a likviditást az elkövetkezendő időszakban. A fentiekben már említett rendkívül jelentős japán lazítás pedig átrendezheti a térképet, és akár hazánkban is éreztetheti a hatását hosszabb távon! Figyelmünket elsősorban az egészségesebb gazdasági állapotban lévő országokra koncentráljuk, mint például az USA, Kína, Törökország, illetve a feltörekvő piacok között olcsónak számító Oroszország.
  • Kisebb súllyal talán már érdemes lehet felvenni részvénypozíciót a portfóliókban, azonban aki nem kívánja napi szinten figyelni a devizamozgásokat, illetve a részvénypozíciók alakulását, azoknak továbbra is inkább az abszolút hozamú alapok felé érdemes fordulni. Mind az Aegon MoneyMaxx Alap, mind az Aegon Alfa Származtatott Alap fedezni képes a devizakockázatot, és szigorú kockázatkezelésével (stop-loss szintek meghatározásával) a piaci eséseket jobban el tudja kerülni.
  • Szintén érdemes a kötvényosztályon belül elkülöníteni a devizában kibocsátott régiós kötvényeket és vállalati kötvényeket (Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap), melyekben a devizafedezett kötvények felárán keresztül még mindig értékes hozam érhető el ebben a rendkívül alacsony kamatkörnyezetben!

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának időszaki felfüggesztéséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását, 2013. április 23-án a befektetők érdekeinek védelme miatt felfüggeszti.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztését az Isztambuli Értéktőzsde zárva tartása indokolja, mert emiatt az Alap nettó eszközértékének valós megállapítása ezen időszakban nem biztosított.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2013. április 24.

A folyamatos forgalmazás – fent megjelölt időszakon belüli – felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és az Alap Vezető forgalmazóját.

 

Budapest, 2013. április 17.

 

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Havi jelentések – március

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről. Kérjük, előbb válasszon évet, majd hónapot!

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám