AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap

Korábbi nevén: AEGON Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365), mint az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese 2012. november 20. napján a Társaság székhelyén meghozta az alábbi határozatot.

1/2012-11-20. sz. tagi határozat

Az egyedüli részvényes megállapítja, hogy az Igazgatóság a Társaság Szervezeti – és Működési Szabályzatát aktualizálta és a részére jóváhagyás végett megküldte.

Az egyedüli részvényes a Társaság Szervezeti – és Működési Szabályzatának Igazgatóság által aktualizált változatát áttanulmányozta és jelen tagi határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

 

k.m.f.

 

_____________________    ______________________
AEGON Magyarország Általános Biztosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
egyedüli részvényes
képviselik: Zatykó Péter elnök-vezérigazgató és Dr. Nagy László vezető jogtanácsos

Melléklet:

1 pld Szervezeti – és Működési Szabályzat

Hirdetmény “Ajánljon minket +1% bónuszért!” akcióról

Az AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 2012. október 1. és 2012. december 31. között meghirdetett „Nyisson számlát +1% bónuszért!” számlanyitási akciójához kapcsolódóan ajánlási akciót hirdet, melynek résztvevői jogosulttá válnak +1% bónuszra.

Az ajánlási akcióban való részvétel részletes feltételei:

 1. Az új ügyfél AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt-nél vezetett számláján az AEGON Befektetési Alapok befektetési jegyeinek 2013. évi átlagos állománya el kell érje az 500 000 Ft-ot.
 2. Az új ügyfélnek az AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. által előírt formanyomtatványon számlanyitáskor írásban igazolnia kell az ajánlás tényét.
 3. Az ajánló az AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt-nél vezetett  saját számláján elhelyezett AEGON Befektetési Alapok befektetési jegyeinek állománya után jogosult bónuszra, az AEGON Pénzpiaci alap kivételével.
 4. Az akcióval az ajánlót az AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. kereste meg egy számára küldött e-mailben.

Az akció 2013. február 28-ig meghosszabbításra került.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Befektetési Alapok befektetési jegyeinek forgalmazása 2012. december 1-én, valamint 2012. december 15-én, szombaton, minden forgalmazási helyen szünetel!

Budapest, 2012. november 19.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Havi jelentések – Október

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről. Kérjük, előbb válasszon évet, majd hónapot!

Futball, mint befektetési lehetőség? 1. rész

A focit szeretők közül ki ne hallott volna Christiano Ronaldo 94 millió eurós rekord átigazolási díjáról, vagy a Chelseabe, Manchester Citybe pumpált több százmillió euróról? De lehet a futball a szórakozáson kívül egy reális befektetési lehetőség is?

Az elmúlt években rengeteget lehetett hallani a Chelsea és a Manchester City felvásárlásáról. De nem kell egyből euró milliárdokkal rendelkeznünk ahhoz, hogy a labdarúgásba fektethessünk: számos csapat részvényeit jegyzik a tőzsdéken, így azok a kisbefektetők számára is elérhetőek. Mi több index követi a tőzsdén jegyzett európai labdarúgóklubok részvényeinek áralakulását.

[…]

A teljes elemzést itt találja:

 

Havi jelentések – November

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről. Kérjük, előbb válasszon évet, majd hónapot!

Havi kitekintés / Mintaportfólió 2012.11.12.

Boldog születésnapot!

Mintaportfólió összeállításunknak és havi kitekintőnknek az aktualitását azzal az örömteli hírrel kezdjük, hogy 2012. október 10-én ünnepelte mintaportfólió kezdeményezésünk az 1 éves születésnapját. A mintaportfóliók elindításával egy-egy befektetési példán keresztül mérni is kívántuk az összeállított portfóliók teljesítményét, melyet a jövőben is folytatni szeretnénk.

Mindkét portfóliót 1-1 millió forintos, teoretikus befektetéssel indítottuk el, és minden egyes átsúlyozásnál rögzítettük a portfóliók eszközértékét! Célunk a mintaportfóliók kialakításával egyrészt az Aegon Alapkezelő befektetési stratégiájának és taktikájának bemutatása volt, másrészről a kevésbé céltudatos befektetők számára próbáltunk iránymutatást nyújtani.

Egy év elteltével a mintaportfóliók értéke és ezen év alatt elért hozama 2012. október 10-én a következő volt:

 • Konzervatív mintaportfólió: 1 118 316,- Ft; 11,83% hozam*
 • Hosszú távú mintaportfólió: 1 122 802,- Ft; 12,28% hozam*

* A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe! Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon. Jelen kiadványban megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve.

Reméljük, sikerül a jövőben is eredményesen továbbvinnünk a kezdeményezést, melynek mindenkori frissítése havonta, kéthavonta, negyedévente – a piaci eseményektől függően – megtalálható lesz a honlapunkon is. További információkat a honlapunkon talál a mintaportfóliókkal kapcsolatban: budsfejl801:12082/mintaportfolio

Lássuk a továbbiakban, hogy mik voltak a közelmúltban a nemzetközi és hazai piac legfontosabb eseményei?

 • Az utóbbi hetekben egyszerre uralkodott a piacokon rekord magas bizonytalanság, alacsony volatilitás mellett. A gazdasági és tőkepiaci befektetők egyszerre igényelték a növekvő gazdaságpolitikai szerepvállalást, azonban sokszor nem tudtak azonosulni a politikusok által szült kezdeményezésekkel, lépésekkel.
 • Mint már korábban sokat lehetett olvasni a monetáris lazítások sorozatáról, illetve költségvetési expanzióról: a mennyiségi lazítás harmadik lépcsője az USA-ban a QE3, Európában az Európai Központi Bank újabb kötvényvásárlási programja, Japánban a Bank of Japan intervenciója, illetve Kína infrastrukturális fejlesztési programja. A jövő nagy kérdése nyilván az lesz, hogy mennyi jut el a gazdasági stimulusokból a reálgazdaságba.
 • Az eurózónában az irány egyre inkább a közös kötelezettségvállalás (és persze bankunió) felé mutat, bár egy esetleges közös eurókötvény kibocsátástól még nagyon messze vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az eurózóna magországai egyre több garanciát és szerepet vállalnak a periféria országai felé. A kijelölt irány tehát az EU-ban mindenképpen helyesnek mondható, így megakadályozandó az eurózóna széthullását, a gondok sokkal inkább a sebességgel vannak!
 • Befektetési eszközöket szemlélve egyértelműen a kötvénypiac a nagy nyertese az ún. „nulla-kamat” környezetnek. Rekord alacsony szinteken tartózkodnak a fejlett piaci kötvényhozamok, és a feltörekvő piaci hozamok is sokat estek, mutatva a kockázatvállalásra való hajlandóságot.
 • A befektetők egyre inkább rászorulnak a befektetési horizont növelésére (hosszabb futamidejű papírok vásárlásával), illetve rosszabb hitelkockázati papírok után keresgélnek, növelve ezzel az elérhető hozam elméleti lehetőségét. Ilyen környezetben különösen felértékelődik a papírok alapos kiválasztása a kötvény és részvénypiacon egyaránt. Jelen helyzetben célunk egy véleményünk szerint elfogadható, nem túl magas reálhozam elérése lehet, közepes kockázat vállalása mellett, megőrizve ezzel megtakarításaink értékét.

Gondolatok a mintaportfólió összetételéről

 • A konzervatív portfólióban kissé csökkentettük a hazai kötvények súlyát (AEGON Belföldi Kötvény Alap) az abszolút hozamú AEGON MoneyMaxx Alap javára. Ennek elsődleges oka, hogy a hazai kötvényekben rövid távon kevesebb potenciált látunk, mint a külföldi kötvénypiacokon. Ezeket a befektetési célpontokat egy abszolút hozamú alapon keresztül könnyebben elérhetőnek látjuk, illetve így megfelelőbb hozam-kockázati szintű befektetéseket találhatunk.
 • A hosszú távú portfólióban szintén csökkentettük a hazai kötvények súlyát, illetve az orosz részvénypiac kitettségét. Ezzel egy időben megnöveltük a vállalati kötvények súlyát és az abszolút hozamú alapok arányát.
 • Összegezve: Az abszolút hozamú alapokat rugalmasságuk miatt továbbra is preferáljuk, mivel az ilyen jellegű alapoknál a professzionális vagyonkezelő jóval kisebb kötöttséggel végzi el helyettünk az egyes eszközosztályok közti allokációt (részvény?, kötvény?, árupiac?, deviza?), illetve a szelektív taktikai befektetéseket is igen aktívan meglépi helyettünk.

Forrás: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:

Konzervatív mintaportfólió*

 • Értéke 2012.10.25-én 1 133 728,- HUF
 • Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

új súlyozás régi súlyozás
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 0% 5%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 25% 25%
AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 30% 25%
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap 15% 15%
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap 15% 15%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 15% 15%
100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Hosszú távú mintaportfólió*

 • Értéke 2012.10.25-én 1 137 962,- HUF
 • Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 15%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 10% 20%
AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 30% 25%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 0% 5%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 5% 5%
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap 30% 25%
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap 5% 10%
100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Mintaportfoliók hozama

Mindkét portfóliót 1-1 millió Ft-os kezdeti befektetéssel indítottuk el 2011. október 10-én, és minden egyes átsúlyozásnál rögzítjük a portfóliók árfolyamát! Az alábbi táblázatban az elmúlt időszak portfolió értékeit találják meg:

Értéknap Konzervatív mintaportfólió értéke Hosszú távúmintaportfólió értéke
2011. október 10. 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft
2011. november 2. 1 003 608 Ft 1 017 546 Ft
2011. november 24. 990 893 Ft 986 131 Ft
2012. január 4. 979 003 Ft 990 180 Ft
2012. január 31. 1 006 581 Ft 1 020 536 Ft
2012. március 7. 1 027 748 Ft 1 041 349 Ft
2012. április 4. 1 029 722 Ft 1 037 784 Ft
2012. május 9. 1 053 164 Ft 1 048 397 Ft
2012. június 21. 1 061 242 Ft 1 052 593 Ft
2012. augusztus 2. 1 083 741 Ft 1 077 725 Ft
2012. szeptember 12. 1 106 535 Ft 1 112 186 Ft
2012. október 25. 1 125 106 Ft 1 129 478 Ft

 

Spekulatív CDS – ennyi volt

November elsején lép életbe az Európai Parlament által már majdnem egy éve elfogadott jogszabály, amely szerint tilos fedezetlen szuverén CDS-t venni Európai Uniós országra. Bár ez a mondat elsőre elég bonyolultan és unalmasan hangzik, a következőkben egy rövid magyarázat után mégis ennek a jelentőségére próbálok rávilágítani a megfigyelt piaci folyamatok alapján.

[…]

A teljes elemzést itt találja:

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám