Havi jelentések – november

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Ismét kiemelkedő a lengyel részvénypiac

A globális részvénypiaci befektetőkért folytatott versenyben a Varsói Értéktőzsde, nyerésre áll a régió egyéb tőzsdéivel szemben. A forgalom csökkenése, új tőzsdei bevezetések hiánya, gyenge vagy meggyengített intézményi befektetői háttér a budapesti és prágai tőzsde lemaradását, jelentőségének marginalizálódását okozta. A cseh és magyar vállalatokkal szemben a lengyel cégek előszeretettel használhatják és használják hazai értékpapírpiacukat forrásbevonásra (részvény és kötvénykibocsátásra).

A növekvő részvénykínálat erős és aktív hazai kisbefektetői és intézményi befektetőkre talál, míg a külföldi befektetők általában a régiós fejlődő piaci portfólióikban a török és orosz piacon felvett túlsúlyokhoz képest alulsúlyozottan tartják a lengyel befektetéseiket, tehát jelenleg nincs túlzott optimizmus beépülve az árfolyamokba, pedig a lengyel gazdaság teljesítménye kapcsán általában a „válságálló” jelző jut leginkább a befektetők eszébe, utalva a 2008-2009-es globális recesszióban nyújtott gazdasági teljesítményre. (A lengyel GDP 2008-ban és 2009-ben 5,1%-kal és 1,7%-kal nőtt, míg a világgazdaság 2008-ban 1,5%-kal bővült, amikor Japán és az Egyesült Államok már recesszióban volt, míg 2009-ben 2,4%-kal csökkent a globális kibocsátás.)

[…]

A teljes elemzést itt találja:

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2011. november 16. napján 14 órakor a Társaság székhelyén megtartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

1/2011-11-16. számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság igazgatóságának új tagjaivá, 2011. november 16-i kezdő hatállyal határozatlan időtartamra az alábbi személyeket választja meg:

Név: Kadocsa Péter az igazgatóság elnöke (üzleti vezérigazgató)
Anyja neve: Hoschek Mária
Lakcíme: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 29/C, I/3a.
Név: Kocsis Bálint igazgatósági tag (operatív vezérigazgató)
Anyja neve: Szakács Etelka Paula
Lakcíme: 1121 Budapest, Lidérc u. 18.
Név: Palyik Andrea igazgatósági tag
Anyja neve: Forgács Mária
Lakcíme: 1147 Budapest, Lőcsei út 20/A. II/8.

A Közgyűlés a Társaság igazgatósága által a személyi jellegű változásokra, illetőleg az igazgatóság tagjai közötti feladatmegosztás módosulására tekintettel módosított új ügyrendet jóváhagyja.

A közgyűlés Hindrik Eggens és Kocsis Bálint igazgatósági tagok által 2011. október 16. napját követően a mai napig tett valamennyi jognyilatkozatot jóváhagyja, az azokban foglalt, vagy azokon alapuló jogosultságokat és kötelezettségvállalásokat a Társaságra kötelező érvényűnek ismeri el.

A közgyűlés elfogadja 2011. november 10. napi hatállyal Dr. Máhig Péter felügyelő bizottsági tag, és 2011. november 8. napi hatállyal Andrew Neil Rithet Fleming felügyelő bizottsági tag lemondását, és a felügyelő bizottság új tagjaivá 2011. november 16-i kezdő hatállyal határozatlan időtartamra az alábbi személyeket választja meg:

Név: Hindrik Eggens
Anyja neve: Metha Dijkema
Lakcíme: Kooikerlaam 14., 2631 SZ, NOOTRORP, Hollandia
Név: dr. Gáti György
Anyja neve: Földvári Olga
Lakcíme: 1141 Budapest, Miskolci út 69.

A közgyűlés dr. Kepecs Gábor felügyelő bizottsági tag megbízatását határozatlan időtartamra módosítja.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2011. július 21. napján kelt jognyilatkozat szerint az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság személyesen eljáró könyvvizsgálójának 2015. november 25. napjáig tartó határozott időtartamra

Személyesen eljáró könyvvizsgáló: Szabó Gergely
Anyja neve: Kiss Zsuzsanna
Lakcíme: 1202 Budapest, Mézes u. 35.
Kamarai nyilvántartási száma: 005676

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvántartási száma az alábbiak szerint megváltozott.

Cégnév: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 001165

A közgyűlés az alapszabály 10.1, 10.2., 11.2, 11.3. és 12.6. pontjait módosítja.

Budapest, 2011. november 18.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt

Az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozatának Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Lengyel Kötvény Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap „I” sorozatú befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
4/2011. számú Igazgatósági Határozat (2011. szeptember 26.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az befektetési jegyek alapcímlete
AEGON Lengyel Kötvény „I” sorozat – 1 PLN – HU0000710942

PSZÁF határozat száma – KE-III-50045/2011.
PSZÁF határozat kelte – 2011. november 14.

Az Alap forgalmazásának kezdete
Az „I” sorozat forgalmazásának megkezdésére legkorábban az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerülhet sor.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2011. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyek „I” sorozatát jogi személyek vásárolhatják meg. 2012. január 1-től pedig azon jogi személyek, akik a vétel napján legalább 1,5 millió PLN értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban lévő állománya az aktuális vétellel együttesen, piaci értéken számolva meghaladja a 1,5 millió PLN-t.

A forgalomba hozatalra kerülő befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, „I” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 PLN.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza, mely elérhető az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapján www.aegonforgalmazo.hu

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója vezető állású személyek változásáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) d) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti az alábbi, vezető állású személyekben bekövetkező változást:

Dr. Máhig Péter(Lakcím: 8200 Veszprém, Ádám Iván utca 12., Anyja neve: Hanich Mária) Felügyelő bizottsági tagságáról a mai napon lemondott.

 

Budapest, 2011. november 10.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Lengyel Részvény Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „A” sorozatú befektetési jegye
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „B” sorozatú befektetési jegye
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „I” sorozatú befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
3/2011. számú Igazgatósági Határozat (2011. szeptember 12.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az befektetési jegyek alapcímlete
AEGON Lengyel Részvény „A” sorozat – 1 PLN – HU0000710835
AEGON Lengyel Részvény „B” sorozat – 1 HUF – HU0000710843
AEGON Lengyel Részvény „I” sorozat – 1 PLN – HU0000710850

PSZÁF határozat száma – KE-III-50046/2011.
PSZÁF határozat kelte – 2011. november 8.

Az Alap forgalmazásának kezdete
Az „I” sorozat forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor. Az Alapkezelő az „I” sorozat eredményes kibocsátását követően, „A” és „B” sorozatot is indít, külön jegyzési eljárás nélkül, az „I” sorozat első forgalmazási napját követő forgalmazási napon.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2011. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Jegyzési eljárás lefolytatására az „A” és „B” sorozat esetében nem kerül sor.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyek „A” és „B” sorozatát egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.
A Befektetési jegyek „I” sorozatát jogi személyek vásárolhatják meg. 2012. január 1-től pedig azon jogi személyek, akik a vétel napján legalább 1,5 millió PLN értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban lévő állománya az aktuális vétellel együttesen, piaci értéken számolva meghaladja a 1,5 millió PLN-t.

A forgalomba hozatalra kerülő befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, „I” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 PLN.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza, mely elérhető az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapján www.aegonforgalmazo.hu

Az Alap saját tőkéje
Az Alap saját tőkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap működése során a saját tőke a nettó eszközértékkel azonos. Az induláskori minimális tőke 200 000 000,- HUF-nak megfelelő PLN, melyet az induláskor érvényes MNB közép árfolyamon vesz az Alapkezelő figyelembe. Az induló tőke így megfelel a Tpt. Által megkövetelt 200 000 000,- forintos határértéknek. Induláskor a maximális tőke 2 000 000 000,- HUF-nak megfelelő PLN, melyet az induláskor érvényes MNB közép árfolyamon vesz az Alapkezelő figyelembe.

Az Alap befektetési stratégiája
Az Alap célja, hogy tőkéjét olyan vállalatok tőzsdén jegyzett papírjaiba fektesse, mely cégek Lengyelországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik, vagy a lengyel részvénytőzsde tagjai.

Jegyzési időszak
A jegyzési időszak 2011. november 10 – november 14.

Jegyzés helye
A Forgalmazó székhelye:
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.
Telefax: +36 1 476 2030
Telefonszám: +36 1 476 2043

Forgalmazó nyitva tartása
H-P: 9:00-17:00

A jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége
Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 3.500.000 darabot ajánl fel, megfelelve ezzel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000 forintos határértéknek. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő 27.000.000 darabban határozza meg.

A jegyzési árfolyam
A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség
A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 1.000.000.- PLN össznévértékű befektetési jegy.

A fizetés módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett 10918001 – 00000003 – 08780002 számú elkülönített letéti számla javára.
A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén
Az Alapkezelő túljegyzés esetén a „kártyaleosztás” szabályait alkalmazza.

Eljárás aluljegyzés esetén
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog
Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt kiegészítésre kerül, az a Befektető, aki a kiegészített Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapír számlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alap nyilvántartásba vétele
Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásba vételét.

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója vezető állású személyek változásáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) d) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti az alábbi, vezető állású személyekben bekövetkező változást:

Andrew Neil Rithet Fleming (Lakcím: The Rangers House, Folly Hill, Farnham, Surrey, GU9 0AB United Kingdom, Anyja neve: Susan Elizabeth Harding) Felügyelő bizottsági tagságáról a mai napon lemondott.

 

Budapest, 2011. november 8.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Havi kitekintés / Mintaportfólió 2011.11.02

Konzervatív mintaportfólió összetételének indoklása

 • A hazai államkötvény súlyt (Aegon Belföldi Kötvény) 25%-ról 10%-ra lecsökkentettük; a jelenlegi hazai kockázati környezet megemelkedett, köszönhetően elsősorban a leminősítések körüli aggodalmaknak, a HUF gyengülésnek, illetve a devizahitel végtörlesztésekhez kapcsolódó lépéseknek.
 • Vállalati kötvény kitettséget 25%-ról 30%-ra emeltük; az elmúlt hetek, illetve hónapok rosszabb hangulata miatt a vállalati kötvények hozamai megemelkedtek (spread-ek kitágultak), attraktív hozamfelárakat mutatnak. Ezzel egyidejűleg ugyanakkor a megfelelő minősítésű, illetve a befektetésre kiszemelt kötvények vállalati kibocsátóinak mérlegei és beszámolói egészséges képet mutatnak, különösen az eladósodott szuverén államadóssághoz viszonyítva.
 • Az Aegon Pénzpiaci alap, illetve az Aegon Ózon Tőkevédett Alap súlyozását megemeltük a bizonytalan piaci környezet miatt. A lépés tulajdonképpen a portfólió kötvényhányadának duration rövidítésével ér fel.
 • Az abszolút hozam kitettségen nem változtattunk, mivel az Aegon MoneyMaxx alap segítségével a magas volatilitású, bizonytalan piacokon is stabil teljesítményt tudunk megcélozni.

Hosszú távú mintaportfólió összetételének indoklása

 • A hosszú távú portfólió részvénypiaci kitettségét átsúlyoztuk, azonban a portfólió összesített részvény hányadán nem változtattunk.
 • A törökországi részvényhányadot teljes mértékben levágtuk, mivel úgy gondoljuk, hogy az elkövetkező időszakban technikailag alulteljesíthet a többi feltörekvő piacokhoz képest. Törökországban az elmúlt hónapban a monetáris politikai szigorítás körüli aggodalom megnőtt, illetve egy kamatemelési ciklus következhet.
 • A portfolióba új elemként belevettük az Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapját, illetve az Aegon Russia Részvény Alapot. Ázsiában a legutóbbi makroszámok és menedzserindexek értékei jobbak lettek, mint ahogy azt előzetesen az elemzők és befektetők várták. A részvények árazása véleményünk szerint kedvező, egy példát kiragadva pl. tőzsdei ár/könyv szerinti értékek (P/BV) hányadosa alacsonyabb, mint 2009-elején a piac alján volt!
 • Oroszországban a harmadik negyedévi GDP 5,1% lett, szintén jobb, mint, amire a piac számított, mely párosul egy viszonylag magas olajárral, illetve egy gyenge rubellel, amely kifejezetten jó környezetet nyújt az orosz cégeknek. A választásokat megelőző kampány időszak, valószínűleg ösztönözni a belső fogyasztást, köszönhetően a különböző szociális juttatásoknak.
 • Vállalati kötvény kitettséget változatlanul 25%-on hagytuk, mivel az elmúlt hetek, illetve hónapok rosszabb hangulata miatt a vállalati kötvények hozamai megemelkedtek (spread-ek kitágultak), attraktív hozamfelárakat mutatnak. Ezzel egyidejűleg ugyanakkor a megfelelő minősítésű, illetve a befektetésre kiszemelt kötvények vállalati kibocsátói mérlegei és beszámolói egészséges képet mutatnak, különösen az eladósodott szuverén államadóssághoz viszonyítva.
 • Szintén nem változtattunk az abszolút hozamú alapok kitettségén (MoneyMaxx, Atticus Alfa), mivel továbbra is úgy, gondoljuk, hogy a rugalmasabban mozgó „total-return” kitettséggel a magas volatilitású, bizonytalan piacokon is stabil teljesítményt tudunk megcélozni.

Mintaportfoliók hozamának magyarázata

Mindkét portfóliót 1-1 millió Ft-os kezdeti befektetéssel indítottuk el 2011. október 10-én, és minden egyes átsúlyozásnál rögzítjük a portfóliók árfolyamát! Az alábbi táblázatban az elmúlt időszak portfolió értékeit találják meg:

Értéknap Konzervatív mintaportfólió értéke Hosszú távúmintaportfólió értéke
2011. október 10. 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft
2011. november 2. 1 003 608 Ft 1 017 546 Ft

Hosszútávú portfolió értéke 2011. november 2-án: 1 017 546,- Ft
 • Elsősorban az abszolút hozam stratégiát követő alapok járultak hozzá a portfolió vagyongyarapodásához (Atticus Alfa +0,16%, MoneyMaxx +0,15%)*
 • Részvénypiaci alapjaink mindegyike a portfolióban pozitív tartományban zárt (Közép-Kelet Európai Részvény +0,22%, IstanBull +0,25%, Nemzetközi Részvény +0,87%)*
 • A Közép-Kelet Európai Vállalati Kötvény Alapunk végig stabil teljesítményt nyújtott (+0,27%)*
Konzervatív portfolió értéke 2011. november 2-án: 1 003 608,- Ft
 • Elsősorban az abszolút hozam stratégiát követő alapunk járult hozzá a portfolió vagyongyarapodásához (MoneyMaxx +0,15%)*
 • A Közép-Kelet Európai Vállalati Kötvény Alapunk végig stabil teljesítményt nyújtott (+0,27%)*
 • Belföldi Kötvény Alapunk a negatív hazai befektetői környezetben sajnos enyhén lehúzta a portfolió teljesítményét (Belföldi Kötvény -0,16%)*

*A hozamoknál figyelembe kell venni, hogy mekkora arányban szerepel a portfolióban az adott Alap, azzal súlyozva járul hozzá az teljes portfolió hozamalakulásához!

Az AEGON IstanBull Alap folyamatos forgalmazásának időszaki felfüggesztéséről szóló tájékoztató

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását, 2011. november 7. – 2011. november 9. közötti időszakban a befektetők érdekeinek védelme miatt felfüggeszti.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztését az Isztambuli Értéktőzsde zárva tartása indokolja, mert emiatt az Alap nettó eszközértékének valós megállapítása ezen időszakban nem biztosított.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2011. november 10.

A folyamatos forgalmazás – fent megjelölt időszakon belüli – felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és az Alap Vezető forgalmazóját.

 

Budapest, 2011. november 3.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám