Havi jelentések – augusztus

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának időszaki felfüggesztéséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását, 2011. augusztus 30. – 2011. szeptember 1. közötti időszakban a befektetők érdekeinek védelme miatt felfüggeszti.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztését az Isztambuli Értéktőzsde zárva tartása indokolja, mert emiatt az Alap nettó eszközértékének valós megállapítása ezen időszakban nem biztosított.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2011. szeptember 2.

A folyamatos forgalmazás – fent megjelölt időszakon belüli – felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és az Alap Vezető forgalmazóját.

Budapest, 2011. augusztus 26.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alulértékelt részvénypiacok?

Az elmúlt hetek és hónapok mozgalmas gazdasági és piaci történései következtében idén elmaradt a piacokon általában megszokott nyári uborkaszezon. Az idei első két negyedév viszonylagos nyugalmát és az oldalazó piacokat a lassuló gazdaság, romló makrogazdasági számok követték, illetve az egyre inkább előtérbe kerülő adósságproblémák a világban.

Bár elhúzódó viták és tárgyalássorozatok árán, végül megszavazták a Görögországot időlegesen kimentő második adósságcsomagot. Júliusra az Eurozóna fajsúlyosabb országaira is – mint például Olaszország, Spanyolország – átterjedt a piaci félelem. Az Európai Központi Bank mostanra már a kommunikációt tekintve is az amerikai jegybank szerepét betöltő FED útjára lépett, és kijelentette, hogy nagyobb mennyiségben vásárol a gondba került Eurozóna tagállamok kötvényeibl a jövőben. „Unlimited QE” – vagyis végletek nélküli pénznyomtatás az ECB és G7 országok összefogásában.

[…]

A teljes kitekintést itt találja:

A Vision Alap beolvadása

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap (beolvadó alap), 2011. szeptember 14-i határnappal az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alapba (jogutód alap) olvad.

Az Alapkezelő kezelésében két nagyon hasonló befektetési politikával rendelkező befektetési alap található, az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap és az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap. Az utóbbi idő tapasztalata szerint, az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap dinamikus növekedést mutat, felmérések szerint sok ügyfél egyik legkedveltebb alapja az AEGON alapok között. Ezzel szemben a AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap alap – talán a magas vételi jutalékának(7%) is köszönhetően– nettó eszközértéke, a befektetők folyamatos tőkekivonása miatt, a töredékére csökkent. Az alap méretcsökkenését látva Társaságunk arra a döntésre jutott, hogy beolvasztja az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alapot a hasonló befektetési politikával rendelkező, AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alapba. Ez lehetőséget biztosít arra is, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyabban lehessen koncentrálni a jogutód AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap kezelésére, mely ez által magasabb méretgazdaságossági érték mellett valósítható meg.

Hivatalos közlemény

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása AEGON Atticus Vision Befektetési Alap beolvadásáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap (beolvadó alap), 2011. szeptember 14-i határnappal az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alapba (jogutód alap) olvad.

Az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap befektetőinek a beolvadással egyszerű és kényelmes módon nyílik lehetőségük a befektetésük fenntartására, hiszen a befektetőknek a beolvadással kapcsolatban nincs teendőjük.

2011. szeptember 9-től az AEGON Atticus Vision Befektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül. Ezen időpontot követően a beolvadó alap befektetési jegyeire adott megbízások érvénytelenek.

A befektetők értékpapírszámláján törlésre kerülnek a beolvadó alap befektetési jegyei és a jogutód alap befektetési jegyei kerülnek jóváírásra, a letétkezelő által meghatározott átváltási arány alapján, melyet a jogutód és beolvadó alapok egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértékei alapján számítanak.

Az Alapkezelő a beolvadó alap befektetési jegyeit a beolvadás határnapját követően érvénytelenné nyilvánítja.

Az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeinek tulajdonosai, a beolvadást követően AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy tulajdonosok lesznek, mely befektetési jegyek visszaváltási lehetősége folyamatos.

Az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap Beolvadási Tájékoztatóját itt éri el.

Budapest, 2011. augusztus 17.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása AEGON Alapok féléves jelentéséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllıi út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok 2011. I. félévre vonatkozó jelentése elkészült. A jelentések megtekinthetıek az Alapkezelı székhelyén, a Forgalmazónál és a forgalmazási helyeken, illetve elektronikus formában a budsfejl801:12082 weboldalon.

Budapest, 2011. augusztus 16.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt.

Élet a kockázatmentes kamat után

Amikor növekvő csődkockázatról beszélünk, mindenkinek az eurozóna déli országai, illetve Írország jutnak az eszébe, miközben a fejlett piacokon is elég jelentős átrendeződés zajlott le. A tőkepiacokon az állam mint adós csődje ellen is lehet biztosítást kötni, ezt a származtatott terméket nevezik credit default swapnak (CDS). Bázispontban jegyzik adott lejáratra, és a magasabb értékek magasabb csődkockázatot jeleznek.

Az amerikai, német és svájci 5 éves CDS egy évvel ezelőtt szinte azonos szinten, 36, 37 és 40 bázisponton állt. Persze már ez a szint is viszonylag magas ahhoz képest, hogy eddig a fejlett országok állampapírjait kvázi kockázatmentesnek tekintettük, és a magyar ötéves csődkockázat is éppen itt állt négy évvel ezelőtt (ma 300 bázispont körül). A CDS-felárak lejárat szerint egyenletesen növekvő tendenciát mutattak, épp ahogyan a tankönyv alapján is elvárható: a bizonytalanság annál nagyobb, minél távolabb megyünk előre az időben. A csődkockázatot tehát szinte azonosan ítélte meg a piac ebben a G-10 e három, gazdaságilag fajsúlyos országában.

[…]

A teljes elemzést itt találja:

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám