Havi jelentések – június

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

A beszerzési menedzser indexek

A tőzsdei döntések meghozatalakor előszeretettel hagyatkoznak az intézményi befektetők az előretekintő indikátorok használatára, szemben a visszatekintő mutatókkal (pl. GDP), mert azok segítségével általában jobban előre jelezhető a várható tőzsdei trend, vagy az abban bekövetkező változás, vagyis jobban segít megérteni a gazdasági ciklus aktuális fázisát.

Ha a vállalati környezetből indulunk ki, az egyik legfontosabb mozgatórugó egy cég tőzsdei árfolyamában az adott vállalat következı 1-2 éves eredménye, az abban bekövetkezett változás, valamint a tőzsdei elemzők előrejelzéseinek az alakulása. A vállalatok eredménye erősen korrelál az adott gazdaság ipari termelésével, amely még mindig visszatekintő mutató ugyan, de az ezzel nagyon szoros összefüggést mutató, úgynevezett Beszerzési Menedzser Index (Purchasing Managers Index, PMI), mint előretekintő indikátor már bátrabban használható a döntéshozatalban. Ellentétben például az elmúlt negyedéves GDP-vel, amely általában jó néhány héttel az adott időszak vége után lát csak napvilágot, és még több módosításon, felülvizsgálaton is átesik ezt követően.

[…]

A teljes elemzést itt találja:

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közzététele szavazati jog változásáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§-ban foglalt követelményeknek eleget téve, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261) ezúton teszi közzé, hogy a 2010. évi CLIV. törvényben foglalt kötelezettségének megfelelően 2011. június 7-én a “Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap” részére átadott 833 175 darab Rába Nyrt. törzsrészvényt, amelynek következtében 9,8%-ról 3,17%-ra csökkent a vagyonkezelésben lévő összehangoltan eljáró jogi személyek (AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Magán ágazat, AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat, AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap) szavazati jogot biztosító befolyásoló részesedése a Rába Nyrt.-ben.

Budapest, 2011. június 09.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közzététele szavazati jog változásáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§-ban foglalt követelményeknek eleget téve, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261) ezúton teszi közzé, hogy 2011. május 31-én tőzsdei részvényátruházás során 1 192 000 darab Állami Nyomda törzsrészvény értékesítésével 26,83%-ról 18,53%-ra csökkentette a vagyonkezelésben lévő összehangoltan eljáró jogi személyek (AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Magán ágazat, AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat, AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap) szavazati jogot biztosító befolyásoló részesedését az Állami Nyomda Nyrt.-ben.

Budapest, 2011. június 02.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám