Havi jelentések – április

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2011. április 27. napján 10 óra 30 perckor a Társaság székhelyén megtartott közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

2/2011-04-27. számú Közgyűlési Határozat
A Közgyűlés a mai napon egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2010. üzleti évéről.

3/2011-04-27. számú Közgyűlési Határozat
A Közgyűlés a mai napon egyhangúlag elfogadja a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, amelyben a Társaság mérlegfőösszege 5.506.810.000,- Ft (azaz ötmilliárd-ötszázhatmillió-nyolcszáztízezer forint), adózott eredménye 2.504.472.000,- Ft (azaz kétmilliárd-ötszáznégymillió-négyszázhetvenkétezer forint). Továbbá a Közgyűlés egyhangúlag akként határoz, hogy jóváhagyja a részvényesek részére 3.500.000.000,- Ft (azaz hárommilliárd-ötszázmillió fornt) összegű osztaék kifizetését – az adózot eredmény és az eredménytartalék terhére – a részvényeik névértékének arányában.

Budapest, 2011. április 27.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Hány évig tart még a nyár?

2011 közepére a két teljes éve tartó globális gazdasági konjunktúra érett szakaszába kerültünk. Ennek legfontosabb jellemzıi a folyamatosan érkező robusztus növekedési adatok, a növekvő nyersanyagárak és ezzel összefüggésben az ugyancsak emelkedő inflációs várakozások, valamint az erőteljes gazdaságpolitikai, azon belül is elsısorban monetáris élénkítés visszavételének egyre nagyobb veszélye. Ez a szigorítási folyamat a feltörekvő gazdaságokban már megindult, főleg a mennyiségi eszközökre (tartalékráta emelése) összpontosítva, az év hátralevő részében pedig már minden bizonnyal a fejlett gazdasági régiók jegybankjainak várható döntései állnak majd a befektetők figyelmének középpontjában. A szélsőségesen laza európai és amerikai monetáris kondíciók szigorításának időzítése, ütemezése, mértéke és módja lesz tehát az egyik fő hajtóereje a tőkepiaci trendeknek. Az első, 25 bázispontos EKB kamatemelés már áprilisban megtörtént, jelezve a folyamat kezdetét. A Fed elnökeinek nyilatkozatai alapján júniusra tehető az amerikai mennyiségi lazítás vége, amelyet hónapokon belül követhet a lejáró jelzálog-fedezető (MBS, illetve a Freddie/Fannie) papírok kifuttatása a Fed mérlegéből, majd 2012-ben az irányadó kamat is emelkedésnek indulhat.

[…]

A teljes kitekintést itt találja:

Vision ablakperiódus

Tisztelt Ügyfeleink!

2011. április 1-7. között (a naptári negyedév első 5 forgalmazási napján) lehetőségük van a 7%-os vételi jutalék nélküli, – forgalmazói díjszabástól függő, – olcsó belépésre, az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alapba.

Az Alap befektetői, több, mint 50%-ban koncentrálták vásárlásaikat ezekre a kitűntetett időszakokra, az ablakperiódusokra.

Az Alap teljesítménye az elmúlt egy év alatt 16,83%-os hozammal jutalmazta befektetőit, ami önmagában véve is megelégedéssel tölthet el. Ám ha figyelembe vesszük, hogy a benchmark ugyan ezen idő alatt 6,31%-os teljesítményt produkált, még inkább kidomborodik az Alap magas teljesítménye, hiszen a számok tükrében jól látható, hogy csaknem háromszorosan szárnyalta túl az AEGON Atticus Vision Alap a referenciaindexének teljesítményét.

Reményeink szerint, mindezek nagyban támogatják a befektetők költséghatékony, de értékszemléletű befektetési döntéseit, melynek eredménye egy olyan Alap lehet, amely messze az átlagos reálhozam felett kíván teljesíteni!

Az AEGON Russia és IstanBull Részvény Befektetési Alapok P és T sorozatának Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Russia Részvény Alap
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap „P” sorozatú befektetési jegye
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap „P” sorozatú befektetési jegye
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap „T” sorozatú befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
1/2011. számú Igazgatósági Határozat (2011. február 14.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

A befektetési jegyek alapcímlete és ISIN kódja
AEGON Russia („P” soropzat) – 1 PLN – HU0000710157
AEGON IstanBull („P” sorozat) – 1 PLN – HU0000710165
AEGON IstanBull („T” sorozat) – 1 TRY – HU0000710173

PSZÁF határozat száma (AEGON Russia „P” sorozat) KE-III-158/2011.
(AEGON IstanBull „P” sorozat) KE-III-159/2011.
(AEGON IstanBull „T” sorozat) KE-III-159/2011.

PSZÁF határozat kelte
2011. március 30.

A Befektetési jegyek forgalmazásának kezdete
A Nyilvános ajánlattétel és hirdetmény közzétételét követő első forgalmazási nap.
A Befektetési Jegyek forgalomba hozatali ára megegyezik a névértékkel.
Jegyzési eljárás lefolytatására a „P” és „T” sorozatok esetében nem kerül sor.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A forgalomba hozatalra kerülő befektetési jegyek sorozata és típusa A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, „P” és „T” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A „P” sorozatú Befektetési jegyek névértéke 1 PLN, míg a „T” sorozatú Befektetési jegyek névértéke 1 TRY.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza, mely elérhetı az Alapkezelı székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapján www.aegonforgalmazo.hu

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.
Russia “P” sorozat, IstanBull “P” sorozat, IstanBull “T” sorozat

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám