Az AEGON Russia és IstanBull Részvény Befektetési Alapok I sorozatának Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Russia Részvény Alap
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap „I” sorozat befektetési jegye
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap „I” sorozat befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
2/2010. számú Igazgatósági Határozat (2010. október 19.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

A befektetési jegyek alapcímlete és ISIN kódja
AEGON Russia – 1 HUF- HU0000709514
AEGON IstanBull- 1 HUF- HU0000709522

PSZÁF határozat
Kelte: 2010. november 24.
Száma (AEGON Russia): KE-III-491/2010.
Száma (AEGON IstanBull): KE-III-492/2010.

Az Alap forgalmazásának kezdete
A Nyilvános ajánlattétel és hirdetmény közzétételét követı első forgalmazási nap.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2010. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

Jegyzési eljárás lefolytatására az „I” sorozat esetében nem kerül sor.

 

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés napjánlegalább 100 millió forint értékben jegyeznek az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatbanlevı állománya az aktuális jegyzéssel együttesen, piaci értéken számolva, meghaladja a 100millió forintot.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “I”sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1.- HUF.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetn, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és KezelésiSzabályzat tartalmazza, mely elérhetı az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken,valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapjánwww.aegonforgalmazo.hu

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.

 

Az AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatának Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Közép-Európai Részvény Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap „I” sorozat befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
2/2010. számú Igazgatósági Határozat (2010. október 19.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

A befektetési jegyek alapcímlete és ISIN kódja
1 HUF- HU0000709530

PSZÁF határozat
Száma: KE-III-490/2010.
Kelte: 2010. november 24.

Az Alap forgalmazásának kezdete
A Nyilvános ajánlattétel és hirdetmény közzétételét követı első forgalmazási nap.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2010. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

Jegyzési eljárás lefolytatására az „I” sorozat esetében nem kerül sor.

 

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés napjánlegalább 100 millió forint értékben jegyeznek az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatbanlevı állománya az aktuális jegyzéssel együttesen, piaci értéken számolva, meghaladja a 100millió forintot.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “I”sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1.- HUF.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetn, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és KezelésiSzabályzat tartalmazza, mely elérhetı az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken,valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapjánwww.aegonforgalmazo.hu

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.

 

Havi jelentések – november

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2010. november 25. napján, a Társaság székhelyén megtartott közgyűlésen az alábbi határozatot hozta:

1/2010-11-25. számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai napon egyhangúlag a Társaság könyvvizsgálójának 2010. november 25. napjától, 5 év határozott időtartamra az alábbi gazdálkodó szervezetet választja meg:

  • Cégnév: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553
  • Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
  • Nyilvántartási szám: KE-0016/95/I
  • Személyesen eljáró könyvvizsgáló: Buzás Dóra
  • Lakcím: 7967 Markóc, Fő utca 30.
  • Anyja neve: Zongor Emília
  • Kamarai nyilvántartási száma: 005614

A közgyűlés az alapszabály 12.6. pontját a fent előadottak alapján módosítja.

 

Budapest, 2010. november 29.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Befektetési Alapok forgalmazási szünnapja

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazása 2010. december 11-én, szombaton, minden forgalmazási helyen szünetel!

 

Budapest, 2010. november 25.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Spekulatív trading vs. Érték alapú befektetés

Nyereséges hónapot zártak októberben az amerikai legnagyobb kapitalizációjú részvényindex befektetői, hiszen az S&P500 3,69%-ot emelkedett, miközben a BUX -0,4%-kal csökkent. A hazai parketten igen vegyes mozgásoknak lehettünk tanúi: az OTP 9,02%-ot erősödött, míg a MOL -2,56%-kal gyengült.

A hazai kötvények árfolyama nem lengett ki jelentősen az előző hónapban, a hitelpapírok -0,14%-os eredményt tudhatnak maguk mögött, miközben a forint az euróhoz képest 1,33%-kot veszített értékéből.

A makrogazdasági hírek szempontjából fontos, hogy a FED a várakozásokhoz képest 20%-kal komolyabb gazdaságélénkítő programot hirdetett meg, 600 milliárd dollár értékben kíván kötvényeket vásárolni a piacon, amely intézkedés – elemzők szerint – 70 bázispontos kamatcsökkentésnek felel meg. A FED bejelentésére a dollár komolyan gyengült az euróhoz képest, majd robosztus erősödésbe kezdett. Az 1,42 fölötti árfolyamszintről 1,37 alá zuhant a kurzus. Jelentősen, 151.000-rel bővült a foglalkoztatottak száma az USA-ban az októberi munkaerő piaci jelentés szerint, amely több mint duplája a vártnak.

[…]

A teljes kitekintést itt találja:

Az AEGON IstanBull Alap folyamatos forgalmazásának időszaki felfüggesztéséről szóló tájékoztató

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását, 2010. november 16. – 2010. november 19. közötti időszakban a befektetők érdekeinek védelme miatt felfüggeszti.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztését az Isztambuli Értéktőzsde zárva tartása indokolja, mert emiatt az Alap nettó eszközértékének valós megállapítása ezen időszakban nem biztosított.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2010. november 22.

A folyamatos forgalmazás – fent megjelölt időszakon belüli – felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Pénzügyi Szrvezetek Állami Felügyeletét és az Alap Vezető forgalmazóját.

 

Budapest, 2010. november 15.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Hossz vagy bessz lesz 2011-ben?

A 2009-es tőzsdei újjászületést – 20%-feletti részvénypiaci hozamok – az idei évben nem követte további szárnyalás. A két hosszabban tartó optimista időszak (S&P500: február-április+15%, szeptember-november +17%) ellenére sem történt meg egyelőre az áttörés a fejlett piaci indexekben, amelyek többsége egy körülbelül 15%-os sávban mozog jelenleg, szemben néhány, szó szerint feltörekvő piaccal amelyek új csúcsokra tudtak emelkedni (Törökország,Indonézia), vagy megközelítették korábbi legmagasabb értéküket (Brazília, Dél-Korea, India).A gazdasági növekedés forrása tekintetében nagy változás nem várható 2011-ben. A fejlődő országok fogják adni a világgazdasági növekedés java részét, jelenlegi várakozások szerint a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) az idei 4-10%-os bővülés után jövőre hasonló mértékben gyarapodhatnak, míg a fejlett gazdaságok az állami, és háztartások magas szintű eladósodottságától sújtva továbbra is lassabb növekedést produkálhatnak (1,7-3%).  A visegrádi országokban a fejlődők átlagától elmaradó bővülés várható jövőre (2-3,5%).

[…]

A teljes elemzést itt találja:

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám