Havi jelentések – november

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója vezető állású személyek változásáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) d) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti az alábbi, vezető állású személyekben bekövetkező változást:

Dr Nagy László (an: Kapucsák Mária, 1214 Budapest, Kozmosz sétány 5. 2/8.) Felügyelő bizottsági tagságáról a mai napon lemondott.

A Társaság új Felügyelő bizottsági tagja a mai naptól, 2012. január 22. napjáig:

Andrew Neil Rithet Fleming (lakcím: The Rangers House, Folly Hill, Farnham, Surrey, GU9 0AB United Kingdom, Anyja neve: Susan Elizabeth Harding)

 

Budapest, 2009. november 26.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozatai

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2009. november 26. napján, a Társaság telephelyén megtartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

1/2009-11-26. sz. határozat

A Közgyűlés Dr. Nagy László felügyelő bizottsági tag ezen tisztségéről történő lemondását a mai napi hatállyal tudomásul veszi.

A Közgyűlés a Társaság új felügyelő bizottsági tagjának 2009. november 26. napjától, 2012 január 22. napjáig az alábbi személyt választja meg:

Andrew Neil Rithet Fleming
Lakcím: The Rangers House, Folly Hill, Farnham, Surrey, GU9 0AB United Kingdom
Anyja neve: Susan Elizabeth Harding

A Közgyűlés az Alapszabály 11.3. pontját a fent előadottak alapján módosítja.

 

Budapest, 2009. november 26.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási szünnapja

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazása 2009. december 19-én, szombaton, minden forgalmazási helyen szünetel!

 

Budapest, 2009. november 23.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Védőháló nélkül a föld felett?

Nem érdemes az IMF akaratával szembemenni – de vannak kivételek

Szuper produkció, amely egyelőre csak itt a szomszédunkban, Ukrajnában és Romániában látható. Szinte napra pontosan egy éve, 2008. november 10-én, hazánkhoz hasonlóan észak-keleti szomszédunknak is roppant komoly, 16,4 milliárd dolláros hitelt ítélt meg a Nemzetközi Valutaalap (IMF). A mentőöv célja Ukrajnában is az volt, hogy a kormányzat munkáját segítve megőrizze és erősítse a bizalmat, valamint helyreállítsa a gazdasági és pénzügyi stabilitást, elkerülve ezzel a már-már becsapódásnak is beillő kemény landolást. Minderre égető szükség is volt a gazdasági világválság akkori legújabb áldozata esetében, mivel Ukrajnában is komoly gondokat okozott a likviditási válság és a nyersanyagárak, főként az acél árának csökkenése. Ehhez társult még a köztudatba „GAS WARS” néven bevonuló, orosz-ukrán, évente előforduló „csiki-csuki” jelenség is, amely Ukrajna stratégiai gáztranzit pozíciójánál fogva egész Európa szempontjából kulcskérdés. S végül, de messze nem utolsó sorban, a közép- és nyugat-európai bankok (és így azok anyaországainak gazdaságai is) ukrán leánybankjaikon keresztül rengeteg szállal kötődnek a volt szovjet tagköztársasághoz.

[…]

A teljes kitekintést itt találja:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap "B" sorozatának Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Atticus Alfa Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
4/2009. számú Igazgatósági Határozat (2009. október 9.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

A befektetési jegyek alapcímlete és ISIN kódja
1 PLN – HU0000708318

PSZÁF határozat
Száma: EN-III/ÉA-212/2009
Kelte: 2009. november 6.

Az Alap forgalmazásának kezdete
A Nyilvános ajánlattétel és hirdetmény közzétételét követı első forgalmazási nap.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2009. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

Jegyzési eljárás lefolytatására a „B” sorozat esetében nem kerül sor.

 

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “B”sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1.- PLN.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetn, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és KezelésiSzabályzat tartalmazza, mely elérhetı az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken,valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapjánwww.aegonforgalmazo.hu

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap “B” sorozatának Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Atticus Alfa Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
4/2009. számú Igazgatósági Határozat (2009. október 9.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

A befektetési jegyek alapcímlete és ISIN kódja
1 PLN – HU0000708318

PSZÁF határozat
Száma: EN-III/ÉA-212/2009
Kelte: 2009. november 6.

Az Alap forgalmazásának kezdete
A Nyilvános ajánlattétel és hirdetmény közzétételét követı első forgalmazási nap.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2009. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

Jegyzési eljárás lefolytatására a „B” sorozat esetében nem kerül sor.

 

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “B”sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1.- PLN.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetn, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és KezelésiSzabályzat tartalmazza, mely elérhetı az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken,valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapjánwww.aegonforgalmazo.hu

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám