Havi jelentések – október

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON befektetési alapok tájékozatójának változása

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 61.§-ban foglalt követelményeknek eleget téve, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261) ezúton teszi közzé, hogy az egyes AEGON Befektetési Alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata, 2009. november 16-i hatállyal megváltozik.

A mellékelt táblázat megmutatja, hogy az egyes alapok Tájékoztatójában mi az ami módosult. Az Alap nevére kattintva megtekintheti annak 2009. november 16-tól hatályos Tájékoztatóját.

Alap neve Tájékoztató, kezelési szabályzat módosításának oka
AEGON Pénzpiaci Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap Könyvvizsgálójának módosítása, az Alap benchmarkjának módosítása
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása,
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap Könyvvizsgálójának módosítása, az Alap benchmarkjának módosítása
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap Könyvvizsgálójának módosítása,
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap Könyvvizsgálójának módosítása, az Alap benchmark összetételének módosítása
AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap benchmark összetételének módosítása
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap Könyvvizsgálójának módosítása, az Alap benchmarkjának módosítása
AEGON EMMA Emerging Market Kötvény Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap Könyvvizsgálójának módosítása
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap Könyvvizsgálójának módosítása
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap benchmarkjának módosítása
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap benchmark összetételének módosítása
AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása, az Alap Könyvvizsgálójának módosítása
AEGON EuroExpressz Befektetési Alap Alapkezelési díjból fizetendő értékesítési tevékenység, Könyvvizsgálói díj módosulása

 

Budapest, 2009. október 28.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Márciusi többszemélyes bőségtál

Mit vegyünk róla, amíg még lehet?

„A jövőre való felkészülés legjobb módja, hogy nagy gondot fordítsunk a jelenre, mivel ha tudjuk, hogy a jelen a múltból született, akkor a jövő alapja csakis a jelen lehet. Mindezek alapján csupán a jelenért vagyunk felelősek, hiszen ki a jelent féltve őrzi, az egyben vigyázó szemét a jövőre is veti.” – tartja egy buddhista szerzetes mondás.

Amennyiben a fenti idézet az elvileg hosszútávra befektető részvénytulajdonosok számára ismerős húrokat pendít meg, akkor az valószínűleg azért van, mert a befektetők többsége hajlamos valóban csupán a mindenkori körülményekre figyelni, figyelmen kívül hagyva az olykor kincset érő előrejelzéseket. Lássuk be, a befektetők döntően szelektív hallással bírnak: bika piacon elhessegetik maguktól a medve piacot, vagy esetleg csak korrekciót kiáltókat, de a „bear” piacon érdekes módon hirtelen mindenki jobban figyel az előrejelzésekre, legyenek azok bármilyen irányúak is.

[…]

A teljes kitekintést itt találja:

March's "all-you-can-eat" buffet

What should we put on our plate while we’ve still got the chance?

As an old Buddhist saying goes: “The best way of preparing for the future is to take good care of thepresent, because we know that if the present is made up of the past, then the future will be made up ofthe present. All we need to be responsible for is the present moment. Only the present is within ourreach. To care for the present is to care for the future”.

If the above quote strikes a familiar chord with those holders of shares, who, in principle, invest overthe long term, then this is probably because most investors are only prepared to weigh up thecircumstances of the given moment, disregarding the forecasts, which can be worth their weight ingold at times such as these. Let’s face it: most investors suffer from a form of selective deafness: in abull market they close their ears to anyone who warns of an impending bear market, or even just acorrection; but in a bear market, interestingly enough, everybody suddenly starts paying far moreattention to predictions, regardless of what they foretell.

[…]

Download the whole outlook here:

 

Vissza a TB-be – piaci hatások

Azoknak a magánnyugdíjpénztári tagoknak, akik tavalyi év végéig betöltötték 52. életévüket, lehetőségük nyílik, hogy idén év végéig otthagyhatják magánnyugdíjpénztárukat és visszalépjenek a társadalombiztosítási rendszerbe, felhalmozott vagyonukkal együtt. A nyilatkozattétel legvégső határideje az év vége, de a lehetőséggel a tagok egy része máris élt. Az alábbiakban azt a kérdést járom körül, hogy nagyságrendjében milyen tételt jelent az államhoz visszakerülő vagyon, illetve ennek milyen piaci hatásai lehetnek.

A magánnyugdíjpénztári tagok koreloszlása alapján a visszalépők potenciális köre a tagok kb.4%-a, ami a közel 3 milliós tagságból körülbelül 130 000 főt jelent. A vagyonnak valamivel több mint 6%-áról beszélünk, hiszen az idősebbek biztosan legalább 10 évet töltöttek a vegyes rendszerben (ellentétben az 1998 óta belépettek fiatalokkal), és magasabb korban jellemzően magasabbak a keresetek, bár nem annyival, mint esetleg várnánk. A teljes magánnyugdíjpénztári vagyon a múlt év végén 1850 millió forint körül alakult, és azóta tetemes hozammal, illetve új befizetéssel számolhatunk, így év vége felé 2400 millióra nőhetez a szám. Az érintett vagyontömeg tehát valahol 150-160 milliárd forint körül lehet az évvégén.

[…]

A teljes elemzést itt találja:

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám